تمدید شد
% 39

تخفیف

چسب 5 سانتی ‏T- REX

چسب پهن مناسب برای جلد کردن کتاب و دفتر ‏
% 39

تخفیف

قیمت اصلی: 5,500   تومان
سود شما: 2,100   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

3,400   تومان
مهلت خرید