% 30

تخفیف

ماشین دوخت کانگرو DS-425 Kangaro

ماشین دوخت کانگرو مدل DS-425 با اندازه متوسط
% 30

تخفیف

قیمت اصلی: 15,000   تومان
سود شما: 4,500   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

10,500   تومان
مهلت خرید