% 26

تخفیف

ماشین دوخت کانگرو DS-35 Kangaro

ماشین دوخت کانگرو DS-35 Kangaro با اندازه کوچک
% 26

تخفیف

قیمت اصلی: 12,000   تومان
سود شما: 3,100   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

8,900   تومان
مهلت خرید