% 13

تخفیف

ماشین اصلاح پرومکس مدل PROMAX 1536AB

ماشین اصلاح پرومکس مجهز به سیستم اکیو بلید
% 13

تخفیف

قیمت اصلی: 70,000   تومان
سود شما: 8,500   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

61,500   تومان
مهلت خرید