% 12

تخفیف

ماشین اصلاح پرومکس مدل PROMAX 1472AB

ماشین اصلاح پرومکس مجهز به سیستم اکیو بلید و تیغه های استیل
% 12

تخفیف

قیمت اصلی: 147,000   تومان
سود شما: 17,100   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

129,900   تومان
مهلت خرید