% 22

تخفیف

قوطی فلزی پاستا با درب کرستال رنگ آبی

قوطی فلزی پاستا با درب کرستال رنگ آبی با جنس بدنه عالی و رنگ ثابت مناسب برای استفاده عمومی و استفاده برای مواد غذایی در خانه و آشپزخانه
% 22

تخفیف

قیمت اصلی: 28,000   تومان
سود شما: 6,000   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

22,000   تومان
مهلت خرید