% 44

تخفیف

صبحانه در کافی شاپ شکلات

امکان انتخاب بین صبحانه مخصوص، صبحانه انگلیسی و کراواسان نوتلا موز
% 44

تخفیف

قیمت اصلی: 15,000   تومان
سود شما: 6,500   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

8,500   تومان
مهلت خرید