% 42

تخفیف

شلف جالباسی و جا حوله ای

شلف جالباسی و جا حوله ای ساخته شده از جنس PVC با 4 گیره نگهدارنده
% 42

تخفیف

قیمت اصلی: 25,000   تومان
سود شما: 10,300   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

14,700   تومان
مهلت خرید