% 60

تخفیف

سیخ کباب دایره ای درجه یک

سیخ کباب دایره ای مناسب برای پخت کباب روی منقل ، پیک نیک و گاز پلوپز
% 60

تخفیف

قیمت اصلی: 12,000   تومان
سود شما: 7,100   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

4,900   تومان
مهلت خرید