% 70

تخفیف

سیخ کباب دایره ای درجه یک

سیخ کباب دایره ای مناسب برای پخت کباب روی منقل ، پیک نیک و گاز پلوپز
% 70

تخفیف

قیمت اصلی: 12,000   تومان
سود شما: 8,300   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

3,700   تومان
مهلت خرید