% 49

تخفیف

سوزن منگنه دلتا DELTA

سوزن منگنه بزرگ دلتا مناسب برای انواع ماشین دوخت بزرگ
% 49

تخفیف

قیمت اصلی: 3,500   تومان
سود شما: 1,700   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

1,800   تومان
مهلت خرید