% 75

تخفیف

زومبا در باشگاه ورزشی مکس پاور

باشگاه ورزشی مکس پاور مجهز به سالن ورزش هوازی به صورت مجزا(ویژه بانوان)
% 75

تخفیف

قیمت اصلی: 120,000   تومان
سود شما: 90,000   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

30,000   تومان
مهلت خرید