تمدید شد
% 42

تخفیف

زانو بند جنتکس

زانوبند جنتکس تهیه شده از الیاف طبیعی پشم شتر مناسب برای فصل زمستان
% 42

تخفیف

قیمت اصلی: 15,000   تومان
سود شما: 6,200   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

8,800   تومان
مهلت خرید