% 87

تخفیف

رفع خال و زیگیل در کلینیک افرنیش سلامت

رفع خال ، زگیل و یا زوائد پوستی با دستگاه RF
% 87

تخفیف

قیمت اصلی: 30,000   تومان
سود شما: 26,000   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

4,000   تومان
مهلت خرید