% 45

تخفیف

دیزی ممتاز با گوشت گوسفندی تازه

سنتی سرای ترنج با فضایی بسیار زیبا و دلنشین
% 45

تخفیف

قیمت اصلی: 15,000   تومان
سود شما: 6,750   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

8,250   تومان
مهلت خرید