% 18

تخفیف

خمیر دندان 2080

با خمیر دندان فلوراید 2080 ، 20 دندان سالم در 80 سالگی داشته باشید ...
% 18

تخفیف

قیمت اصلی: 5,800   تومان
سود شما: 1,000   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

4,800   تومان
مهلت خرید