تمدید شد
% 48

تخفیف

خط کش فلزی ‏

خط کش فلزی 20 سانتی متری ‏
% 48

تخفیف

قیمت اصلی: 2,500   تومان
سود شما: 1,200   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

1,300   تومان
مهلت خرید