% 32

تخفیف

حوله آبگیر ظروف و میوه سایز بزرگ

حوله آبگیر ظروف و میوه سایز بزرگ مناسب برای خشک کردن ظروف و قاشق ، چنگال در آشپزخانه
% 32

تخفیف

قیمت اصلی: 15,000   تومان
سود شما: 4,800   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

10,200   تومان
مهلت خرید