تمدید شد
% 38

تخفیف

ترازو آشپزخانه امپریال مدل KE-5

ترازو آشپزخانه امپریال مدل KE-5 با اندازه گیری حداکثر 5 کیلو
% 38

تخفیف

قیمت اصلی: 35,000   تومان
سود شما: 13,100   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

21,900   تومان
مهلت خرید