% 52

تخفیف

ترازو آشپزخانه امپریال مدل KE-5

ترازو آشپزخانه امپریال مدل KE-5 با اندازه گیری حداکثر 5 کیلو
% 52

تخفیف

قیمت اصلی: 41,000   تومان
سود شما: 21,100   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

19,900   تومان
مهلت خرید