تمدید شد
% 53

تخفیف

ترازو آشپزخانه امپریال مدل KE-5

ترازو آشپزخانه امپریال مدل KE-5 با اندازه گیری حداکثر 5 کیلو
% 53

تخفیف

قیمت اصلی: 35,000   تومان
سود شما: 18,500   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

16,500   تومان
مهلت خرید