% 49

تخفیف

تخته گوشت کشویی

تخته گوشت کشویی از جنس پلاستیکی مناسب برای آشپزخانه
% 49

تخفیف

قیمت اصلی: 28,000   تومان
سود شما: 13,600   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

14,400   تومان
مهلت خرید