% 32

تخفیف

تخته گوشت کشویی

تخته گوشت کشویی از جنس پلاستیکی مناسب برای آشپزخانه
% 32

تخفیف

قیمت اصلی: 28,000   تومان
سود شما: 8,800   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

19,200   تومان
مهلت خرید