% 48

تخفیف

بانکه شیشه ای درب لنگر

بانکه شیشه ای درب لنگر مناسب برای استفاده در آشپزخانه برای مواد غذایی و ...
% 48

تخفیف

قیمت اصلی: 28,000   تومان
سود شما: 13,200   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

14,800   تومان
مهلت خرید