% 56

تخفیف

اسکوپ میوه و بستنی رنگ زرد

اسکوپمیوه و بستنی منسب برای تزین دسر و سالاد
% 56

تخفیف

قیمت اصلی: 6,000   تومان
سود شما: 3,350   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

2,650   تومان
مهلت خرید