% 53

تخفیف

آبگیر سینک تاشو Drain Rack

آبگیر سینک تاشو مناسب برای فضاهای کوچک و استفاده برای پاک کردن مرغ ، گوشت یا شستن میوه
% 53

تخفیف

قیمت اصلی: 25,000   تومان
سود شما: 13,100   تومان

مبلغ قابل پرداخت:

11,900   تومان
مهلت خرید