کالای اساسی

روغن سرخ کردنی بهار 2/7 لیتری
6 %
روغن سرخ کردنی بهار 2/7 لیتری

روغن مخصوص سرخ کردن بهار 2/7 لیتری

تمام شد

نا محدود است

16 خرید انجام شده

روغن سرخ کردنی1/5 لیتری بهار
3 %
روغن سرخ کردنی1/5 لیتری بهار

روغن مخصوص سرخ کردنی 1/5 لیتری بهار انتخاب اول خانم های خانه دار

تمام شد

نا محدود است

20 خرید انجام شده

روغن کنجد کچیب KACHIB
25 %
روغن کنجد کچیب KACHIB

روغن کنجد کچیب صد در صد طبیعی و بدون افزودنی در وزن 1 و 2 لیتری

تمام شد

نا محدود است

20 خرید انجام شده

لوبیا کشاورزی ( رشتی ) مسما 700 گرمی
17 %
لوبیا کشاورزی ( رشتی ) مسما 700 گرمی

لوبیا رشتی مسما با بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

نخود مسما 450 گرمی
18 %
نخود مسما 450 گرمی

نخود مسما مرغوب با بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

تک ماکارون ساده
17 %
تک ماکارون ساده

ماکارونی ساده تک 700 گرمی قطر 1.2

تمام شد

نا محدود است

212 خرید انجام شده

عسل چهل گیاه
32 %
عسل چهل گیاه

عسل سبلان اردبیل 100 درصد تغذیه از گل و بدون خوراک زنبور

تمام شد

نا محدود است

42 خرید انجام شده

عسل آویشن
35 %
عسل آویشن

عسل سبلان اردبیل 60 درصد تغذیه از گل و 40 درصد از خوراک مخصوص زنبور

تمام شد

نا محدود است

24 خرید انجام شده

عسل اسطوخدوس
45 %
عسل اسطوخدوس

عسل سبلان اردبیل 100 درصد تغذیه از گل و بدون خوراک زنبور

تمام شد

نا محدود است

25 خرید انجام شده

زر ماکارون فرمی پیکولی
25 %
زر ماکارون فرمی پیکولی

زر ماکارون فرمی پیکولی با بسته بندی 500 گرمی

تمام شد

نا محدود است

42 خرید انجام شده

لپه مسما 700 گرمی
16 %
لپه مسما 700 گرمی

لپه مسما مرغوب در بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

14 خرید انجام شده

لپه مسما 450 گرمی
15 %
لپه مسما 450 گرمی

لپه مسما مرغوب در بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

لوبیا قرمز مسما 700 گرمی
16 %
لوبیا قرمز مسما 700 گرمی

لوبیا قرمز مسما مرغوب در بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

17 خرید انجام شده

لوبیا قرمز مسما 450 گرمی
15 %
لوبیا قرمز مسما 450 گرمی

لوبیا قرمز مسما مرغوب در بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

11 خرید انجام شده

لوبیا چیتی مسما 700 گرمی
13 %
لوبیا چیتی مسما 700 گرمی

لوبیا چیتی مسما مرغوب در بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

17 خرید انجام شده

لوبیا چیتی مسما 450 گرمی
15 %
لوبیا چیتی مسما 450 گرمی

لوبیا چیتی مسما مرغوب در بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

5 خرید انجام شده

عدس مسما 700 گرمی
15 %
عدس مسما 700 گرمی

عدس مسما در بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

23 خرید انجام شده

عدس مسما 450 گرمی
16 %
عدس مسما 450 گرمی

عدس مسما مرغوب در بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

19 خرید انجام شده

نخود مسما 700 گرمی
16 %
نخود مسما 700 گرمی

نخود مسما مرغوب با بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

8 خرید انجام شده

ماش مسما 700 گرمی
13 %
ماش مسما 700 گرمی

ماش مسما مرغوب با بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

12 خرید انجام شده

ماش مسما 450 گرمی
14 %
ماش مسما 450 گرمی

ماش مسما با بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

10 خرید انجام شده

لوبیا کشاورزی ( رشتی ) مسما 450 گرمی
20 %
لوبیا کشاورزی ( رشتی ) مسما 450 گرمی

لوبیا رشتی مسما با بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

زر ماکارون ساده
27 %
زر ماکارون ساده

ماکارونی ساده زر 700 گرمی قطر 1.2

تمام شد

نا محدود است

117 خرید انجام شده

ماکارونی ساده مانا
23 %
ماکارونی ساده مانا

ماکارونی ساده 1.2 مانا 700گرمی

تمام شد

نا محدود است

11 خرید انجام شده

زر ماکارون فرمی پروانه ای سبزیجات
26 %
زر ماکارون فرمی پروانه ای سبزیجات

زر ماکارون فرمی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی

تمام شد

نا محدود است

30 خرید انجام شده

روغن مایع اویلا Oila
6 %
روغن مایع اویلا Oila

روغن مایع اویلا مخصوص پخت و پز و سالاد با حجم 1.5 لیتر

تمام شد

نا محدود است

22 خرید انجام شده

جو پرک مسما
17 %
جو پرک مسما

جو پرک مسما با بسته بندی 450 گرمی

تمام شد

نا محدود است

12 خرید انجام شده

جو پوست کنده مسما
17 %
جو پوست کنده مسما

جو پوست کنده مسما با بسته بندی 700 گرمی

تمام شد

نا محدود است

7 خرید انجام شده

ماش مسما 900 گرمی
14 %
ماش مسما 900 گرمی

ماش مسما با بسته بندی 900 گرمی

تمام شد

نا محدود است

9 خرید انجام شده

نخود مسما 900 گرمی
15 %
نخود مسما 900 گرمی

نخود مسما مرغوب با بسته بندی 900 گرمی

تمام شد

نا محدود است

11 خرید انجام شده

روغن اویلا Oila -مخصوص سرخ کردنی
6 %
روغن اویلا Oila -مخصوص سرخ کردنی

روغن مایع اویلا مخصوص سرخ کردنی با وزن 2.5 لیتر

تمام شد

نا محدود است

73 خرید انجام شده

روغن اویلا Oila -معمولی
4 %
روغن اویلا Oila -معمولی

روغن مایع اویلا مخصوص پخت و پز 2 لیتری

تمام شد

نا محدود است

17 خرید انجام شده