کیف زنانه دیوید جونز David Jones

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ شتری

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ خاکستری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ خاکستری

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ آبی

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5234
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5234

کیف زنانه دستی دارای دو نوار پهن و باریک براق به همراه بند بلند

.

118,000   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ آبی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کوله پشتی زنانه دیوید جونز David Jones مدل 6-5210
کوله پشتی زنانه دیوید جونز David Jones مدل 6-5210

کوله پشتی زنانه تهیه شده از چرم مصنوعی و بسیار سبک و جادار

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ مشکی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267

کیف دستی زنانه با طراحی ویژه و عالی حاصل از کنار هم گذاردن نوار های چرمی افقی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296

کیف دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ مشکی

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ زرشکی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ قهوه ای

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده


کیف زنانه دیوید جونز David Jones

تاریخچه برند دیوید جونز david jones brand history

آیا می دانید بنیان گذار برند کیف زنانه دیوید جونز کیست ؟ آیا تا به حال به تاریخ آغاز به کار برند کیف زنانه دیوید جونز پرداخته اید ؟ آیا می دانید کیف و کمربند و کفش دیوید جونز در دنیا بسیار پر طرف دار هستند ؟
در سال 1825 میلادی یک تاجر اهل فرانسه به نام دیوید جونز، در شهر لندن به ملاقات تاجر اهل ویلز جناب هوبارت چارلز اپلتون رفت. در طی این ملاقات این دو نفر با یک دیگر قرار های کاری و مشارکت با هم را امضا نمودند و پس از آن در همان سال دیوید جونز david jones یک یک فروشگاه در شهر سیدنی استرالیا تأسیس کرد. وی پس از همکاری با اپلتون در سال ۱۸۳۵ به کشور استرالیا نقل مکان نمود. با گذشت مدتی در سال 1838 مشارکت این دو نفر با یک دیگر منحل شد و پس از آن دیوید جونز کسب و کار خود را به تنهایی و در خیابان جرج و باراک لین ادامه داد. در سال 1856 دیوید جونز david jones که در زمینه مدیریت شرکتش شکست خورده بود و رو به ورشکستگی می رفت، توانست دوباره شرکت خود را بازسازی کند و طی چند سال تمام بدهی های خود را به طلبکارانش پرداخت کرد. وی در سال ۱۸۸۷ فروشگاه جورج را بازسازی کرد و کارخانه کیف زنانه دیوید جونز در خیابان مارلبرو سیدنی به منظور کاهش تکیه بر کالا های وارداتی افتتاح گردید.
پس از مرگ بنیان گذار برند کیف زنانه دیوید جونز ، پسرش ادوارد لوید جونز رهبری این شرکت را در سن ۱۸ سالگی به عهده گرفت. دیوید جونز قبل از آن یک شرکت خصوصی بود اما در سال ۱۹۰۶ توسط ادوارد لوید جونز تبدیل به یک شرکت دولتی شد.
امروزه با گذشت دو قرن و در حدود ۱۷۵ سال از آن ماجرا برند کیف زنانه دیوید جونز به یکی از بزرگ ترین و با سابقه ترین برند های تولید کیف و کفش و سایر اقلام در حیطه مد و لباس در جهان می باشد. این برند مشهور فرانسوی در حال حاضر با به کار گیری برترین تکنولوژی های روز دنیا به همراه متخصصان و طراحان حرفه ای مد و لباس توانسته به بازار مد و لباس زنانه و مردانه بیش از 70 کشور راه یافته یابد. در واقع می توان گفت کیف و کمربند و کفش دیوید جونز پرنسس دنیای کیف و کمربند و کفش می باشد. زیرا این برند با ارائه طرح های زیبا و اجناس با کیفیتی که از مواد اولیه مرغوبی تهیه شده اند، توانسته جایگاه والایی را در میان مصرف کنندگان و مردم به خود اختصاص دهد و به یکی از برترین برند های فعال در عرصه تولید کیف و کمربند در دنیا تبدیل گردد.

انواع کیف زنانه دیوید جونز women's bags david jones

برند دیوید جونز david jones با پیشرفت روز افزون خود طی سال های اخیر، هر روزه به دنبال ایجاد طرح ها و سبک های جدیدی در عرصه تولید کیف و کمربند و به خصوص کیف زنانه به جهان معرفی می کند. این برند دارای انواع مدل های کیف از قبیل کیف های ورزشی، مجلسی، اداری، سفر و … می باشد. در ادامه با مدل های کیف زنانه دیوید جونز آشنا می شویم.

كيف زنانه دیوید جونز مچي women bag david jones wrist

سایز این مدل کیف زنانه دیوید جونز کوچیک است و در یک سمت آن دسته کوتاهی قرار دارد که این دسته سایزش به اندازه ای هست که دور مچ قرار بگیرد. به همین علت به کیف مچی معروف شده است. در ضمن این مدل کیف به قدری سبک است که سنگینی آن مچ دست را خسته نمی کند و داخل آن تنها وسایل ضروری جا می گیرد و همچنین می توان از آن به جای کیف لوازم آرایش نیز استفاده نمود.

كيف زنانه دیوید جونز نامه اي women bag david jones Letter

كيفي مسطح و چهار گوش كه با يك رويه مثلثي شكل بسته مي شود و هیچ دسته ای ندارد. کیف زنانه دیوید جونز نامه ای مناسب حمل وسايل ضروري در مهمانی ها و مراسم ضروری می باشد.

کیف زنانه دیوید جونز دستي women bag david jones Manual

این مدل کیف زنانه دیوید جونز داراي چهار گوش و فاقد هيچ گونه بندي است و تنها وسایل ضروری را در خودش جای می دهد.

کیف زنانه دیوید جونز فستيوال women bag david jones Festival

اين مدل كيف زنانه دیوید جونز فرم كامل شده کیف دستي می باشد، با اين تفاوت كه داراي بند بلندي است و اين مدل بند ها براي اين طراحي شده اند كه ترجيحاً روي شانه هايمان به صورت كج قرار بگیرند.
همان طور که از اسم کیف زنانه دیوید جونز هم پیدا است (فستیوال به معنای جشنواره) این مدل کیف برای تمام مکان هایی که می خواهیم راحت باشیم و کیفمان مزاحم و دست و پا گیر نباشد، بسیار مناسب است.

کیف زنانه دیوید جونز بولينگ women bag david jones Bowling

اين مدل كيف زنانه دیوید جونز از روي كيف هاي مخصوص ورزش بولينگ الهام گرفته شده اند. كيف هاي بولينگ وظيفه حمل توپ هاي بولينگ را به عهده داشته اند، به همين علت شكل آن ها شبیه به چمدان بوده است. اين كيف ها داراي دو دسته نسبتاً کوتاه و یک دسته بلند در داخل کیف هستند.

کیف زنانه دیوید جونز دکتری women bag david jones P.H.D

این کیف زنانه دیوید جونز داراي دو دسته كوتاه و گوشه هاي دايره ای شكل است که در داخلش جيب و تقسيم بندي دارد. دهنه كيف جوري طراحي شده كه به راحتي نمي توان به وسايل داخل آن دسترسي داشت. این کیف زنانه دیوید جونز همان طور كه از نامش هم پيدا است در ابتدا كيفي بوده که برای دكترها طراحي شده تا وسايل و داروهای خود را با آن حمل كنند.

کیف زنانه دیوید جونز تت یا کیف خرید women bag david jones Tet

این کیف زنانه دیوید جونز در بین خانم هایی که دائم در رفت و آمد هستند محبوب بوده و کاربرد زیادی دارد و حتی به نام کیف خرید نیز مشهور است. این کیف زنانه دیوید جونز در سايز هاي متوسط و بزرگ و داراي دو دسته كوتاه يا بلند می باشد و بعضي از اين مدل کیف ها دكمه یا زیپی براي بسته شدن ندارند. اين كيف زنانه دیوید جونز براي خريد هاي روزانه از سوپر ماركت و امثال آن مفيد هستند چون به راحتي وسايل مختلفي را در خود جای ميدهند.

کیف زنانه دیوید جونز هوبو women bag david jones Hvbv

این کیف زنانه دیوید جونز ظاهری بزرگ و حلالي شکل با فرمی خميده و تنها يك دهنه براي باز شدن دارد و داراي دسته ای براي قرار گيري روي شانه ها می باشد.

کیف زنانه دیوید جونز ساحل women bag david jones Beach

این مدل کیف زنانه دیوید جونز ، كيف های بزرگي هستند كه معمولاً طول بلند تری نسبت به عرض دارند و همچنین دارای گوشه های گرد و يك بند براي شانه ها می باشد. این کیف زنانه دیوید جونز به نام کیف ساحل اغلب از جنس های حصیری ، بوریا و کنف تهیه می شوند.
این مدل کیف زنانه دیوید جونز درسته که اسمش کیف ساحل است اما استفاده آن ها تنها به لب ساحل ختم نمیشود بلکه برای پیکنیک و خرید روزانه نیز مناسب هستند. حتی مدل های اسپرت تر این کیف زنانه دیوید جونز را نیز می توانید برای باشگاه های ورزشی استفاده نمایید.

کیف زنانه دیوید جونز ستچل women bag david jones Stchl

کیف زنانهدیوید جونز ستچل در سایز ها و اشکال مختلف در بازار کیف و کمربند می باشد که تا حدی عریض بوده و ممکن است یک یا دو بند بلند به همراه یک بند کوچک داشته باشد. جیب ها و تقسیم بندی های این کیف زنانه دیوید جونز کاملاً با سازماندهی درست شده و برای خانم هایی که دوست دارند کیف زنانه دیوید جونز زیبا و رسمی و در عین حال جاداری داشته باشند گزینه مناسبی است.

کیف زنانه دیوید جونز دافل women bag david jones Dafl

شکل ظاهری این کیف زنانه دیوید جونز استوانه كشيده اي است كه دهانه اش با زيپ باز و بسته مي شود و داراي يك عدد دسته بلند براي شانه يا دو عدد دسته كوتاه براي در دست گرفتن می باشد. اسم این کیف بزرگ و جا دار بر اساس نام شهری در بلژیک گرفته شده است. زیرا برای اولین بار در این شهر پارچه های ضخیمی را برای ساخت این مدل کیف زنانه دیوید جونز درست کردند.
کیف زنانهدیوید جونز دافل مناسب براي باشگاه هاي ورزشي و گردش هاي خارج از شهر است.

نمایندگی دیوید جونز در ایران agent david jones in Iran

همان طور که در ابتدا گفتیم برند کیف زنانه دیوید جونز دارای نمایندگی های متعددی در سراسر دنیا می باشد. همچنین این کیف زنانه دیوید جونز به دلیل طرح های ظرف و زیبایی که دارد در میان خانم های ایرانی بسیار پر طرف دار است. از این رو تاجران ایرانی نمایندگی کیف زنانه دیوید جونز را به ایران نیز آورده اند. از جمله آن ها می توان به نمایندگی کیف دیوید جونز در مشهد ، نمایندگی کیف دیوید جونز در اصفهان ريال نمایندگی کیف دیوید جونز در کرج و تهران اشاره نمود. سایت تخفیف گروهی ایران سنتر نمایندگی کیف دیوید جونز در مشهد را به عهده دارد. شما عزیزان می توانید برای یافتن آدرس نمایندگی های دیوید جونز در تهران ، کرج و اصفهان به سایت های اینترنتی آن ها مراجعه نمایید.