کیف و کمربند

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ مشکی

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

کوله پشتی زنانه دیوید جونز David Jones مدل 6-5210
کوله پشتی زنانه دیوید جونز David Jones مدل 6-5210

کوله پشتی زنانه تهیه شده از چرم مصنوعی و بسیار سبک و جادار

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296

کیف دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ آبی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ خاکستری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ خاکستری

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ شتری

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300 - رنگ آبی

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267

کیف دستی زنانه با طراحی ویژه و عالی حاصل از کنار هم گذاردن نوار های چرمی افقی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ زرشکی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5234
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5234

کیف زنانه دستی دارای دو نوار پهن و باریک براق به همراه بند بلند

.

118,000   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ مشکی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ قهوه ای

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده


راهنمای خرید کیف و کمربند

مقدمه ساخت کیف و کمربند (Bag and Belt)

اولین مرحله تولید کیف و کمربند (Bag and Belt) های چرمی تعیین طرح و تهیه الگوی برش می باشد. بر اساس فرهنگ بازار مضرف نوع طرح توسط طراح انتخاب و رسم می گردد. پس از انتخاب نوع طرح، قطعات تشکیل دهنده مصنوع منتخب بر روی کاغذ رسم می گردند وسپس نقشه قطعات بر روی مقوا با ضخامت زیاد رسم شده مقوا بر اساس نقشه قطعه بریده می شود.
پس از تهیه الگوی مقوایی برای تهیه کیف و کمربند (Bag and Belt) چند نمونه آزمایشی از محصول به صورت دستی ساخته شده و پس از ساخت این محصول یعنی کیف و کمربند (Bag and Belt) آنها جهت تولید انبوه تصمیم نهایی اتخاذ می شود. پس از تایید طرح مورد نظر کیف وکمربند جهت تولید انبوه محصول ، نیاز به تهیه الگوی برش خواهد بود.

برش قطعات مورد نیاز برای ساخت کیف و کمربند (Bag and Belt) چرم

یکی از مهمترین مراحل تولید کیف و کمربند (Bag and Belt) چرمی، برش قطعات تشکیل دهنده آن است در واحد تولیدی چرم به صورت جلدی خریداری شده و در انبار نگهداری می گردد. قبل از شروع مرحله برش ابتدا چرم مورد بازبینی قرار گرفته و قسمت های نامرغوب آن حذف می گردد. مطابق طرح مورد نظر برای ست های کیف و کمربند (Bag and Belt) کلیه قسمتها به جز دسته کیف و قسمت های نازک کمربند برش زده می شود.

انتخاب کیف و کمربند (Bag and Belt)

کیف و کمربند(Bag and Belt)ی که در دوره نوجوانی انتخاب میشود جنس پلاستیکی دارد و معمولا به رنگ تیم محبوب ورزشی است. گاهی اوقات هم جزو اولین کادوهای تولد در کنار زینت آلات دیگر مردانه مانند کلاه قرار میگیرد. کیف پول مردانه هرچند که جزو وسایل کوچک و جزئی است ولی هر بار که از جیب یا کیف یک مرد بیرون میآید بهخوبی میتواند منعکس کننده شأن، مقام ، ویژگیهای فردی و شخصیت او باشد. پس انتخاب یک کیف و کمربند (Bag and Belt) مناسب بسیار حائز اهمیت است. یکی از نمونه هایی که بسیار در بازار کیف و کمربند (Bag and Belt) مردانه دیده میشود مدل کیف تاشو یا همان جیبی به جنس چرم است که بهخاطر تطبیق پذیری و همه کاره بودنش بسیار رواج دارد و جزو پرفروشترین طرحهای مدل در کیف و کمربند (Bag and Belt) مردانه است. معمولا در این مدل کیف پول برای انواع کارت، اسکناس، رسید، چک و حتی پول خرد نیز جای مخصوصی درنظر گرفته شده است. این مدل را میتوان یک نمونه کیف و کمربند (Bag and Belt) کلاسیک نامید. به نوشته هنرآنلاین به نقل از وال استریت ژورنال، افرادی که بیشتر ریسکپذیر هستند به سراغ طرح های نقش و نگاردار و کسانی که معمولا اهل ریسک کردن نیستند به سراغ نوع ساده و چرمی آن در رنگهای قهوهای یا سبز تیره میروند. آقایانی که در محیط های فرهنگی و هنری مشغول به فعالیت هستند راحتتر میتوانند به سراغ کیف و کمربند (Bag and Belt) هایی با مدلی براق و رنگهای تندتر بروند، ولی این امکان برای کسانی که برای مثال در بورس یا سازمانی رسمی کار میکنند اصلا انتخاب درستی نیست و بهتر است از کیف و کمربند (Bag and Belt) ساده استفاده کنند..

انواع کیف و کمربند (Bag and Belt)

به طور کلی کیف و کمربند (Bag and Belt) ها به 3 دسته تقسیم می شود:
کیف و کمربند(Bag and Belt) کلاسیک: این نوع کمربندها حدود 2.5 سانت عرض دارد و برای کت و شلوار و شلوارهای پارچه ای استفاده می شد وبا کیف های کلاسیک ست می شوند..
کیف و کمربنداسپرت: این کمربندها حدود 4 سانت عرض دارد و بیشتر برای شلوار جین استفاده می شود این مدل کیف و کمربند برای افراد اسپرت پسند مناسب است..
کیف و کمربنداسپرت کلاسیک: کمربند این مدل از ست حدود 3.5 سانت عرض دارد و بیشتر برای شلوار کتان استفاده می شود و کیف آن کوجک و جیبی است..
ساده ترین و مهم ترین نکته در مورد هماهنگ کردن کیف و کمربند با لباس این است که رنگ کیف و کمربند باید همواره با کفش یکی باشد..
اگر شما استخوان بندی کوچکی دارید، از کمربندهایی با سگک های ظریف و کوچک استفاده کنید و کیف و کمربند های اسپرت را در اولویت قرار دهید..
در هنگام استفاده از کیف و کمربند ست باید دقت کنید که کمربندتان را آن قدر روی شلوارتان سفت نبندید که باعث چروک خوردگی کمر شلوارتان در زیر کمربند شود. زیرا کمربند تنها وظیفه نگهداشتن شلوار روی کمر شما را ندارد، بلکه زیبا جلوه دادن شلوار و به طور کل لباس های شما را نیز به عهده دارد..
کمربندتان را خیلی بلند یا خیلی کوتاه انتخاب نکنید. بهترین حالت برای اندازه بودن یک کمربند، حالتی است که قلاب کمربند داخل سوراخ وسط یا یکی مانده به آخر قرار گیرد. کمربندها باید همیشه به صورت عمودی و دور از نور آفتاب آویزان شود تا خراب نشود. اکثر مردها عادت دارند که کمربندهای خود را روی شلوار نگه داشته و جداگانه آویزان نمی کنند، اما خوب است بدانید که نگهداری کمربند به مدت طولانی در این شرایط، ظاهر آن را از بین می برد. خوب است که محلی جداگانه برای آویزان کردن کمربندها در کمد لباس تان داشته باشید.

ست کیف و کمربند ،ست کمربند کراوات و جاکارتی هدیه ای برای مردان

پدر شما ، همسر شما ، نامزد شما کراواتی است ؟ یا کیف پول را ترجیح می دهد؟ست جا کارتی و کمر بند و کراوا ست کیف و کمر بند و کراوات شیک؟
شما به راحتی می توانید با خرید این ست ، یک کادوی بسیار زیبا را برای همسر ، پدر یا فرد مورد علاقه خود کادو دهید.
این ست ها شامل یک جعبه زیبا و شیک همراه با طلق محافظ می باشد که محتوی کیف و کمربند مردانه می باشد.
این بسته ی ست کیف و کمربند مناسب برای یک کادوی بسیار دوست داشتنی برای مردان شیک پوش می باشد ست کامل کادویی کیف وکمربند مردانه بسیار زیبا و شیک در بسته بندی مناسب جهت کادو شما به راحتی می توانید با خرید این ست ، یک کادوی بسیار زیبا را برای همسر و یا فرد مورد علاقه خود کادو دهید.
ویژه تولد ها ، سالگرد های ازدواج و دوستی ، ولتاین کیف و کمربند را میتوانید بعنوان یک کادوی زیبا به مرد مورد علاقه خود هدیه دهید.

نکات مهم برای انتخاب کمربند مردانه چرم

با جستجوی واژه کمربند در فرهنگ لغات به این تعریف می‌رسیم: کمربند نواری تهیه شده از جنس چرم یا مواد دیگر است که اغلب به دور کمر پیچیده می‌شود تا شلوار را نگه دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر به این نتیجه می‌رسیم که دامنه استفاده از این وسیله بسیار گسترده از این تعریف است.
برای استفاده هرچه بهتر از کیف و کمربند مردانه چرم لازم است تا هنگام انتخاب آن هوشمندانه عمل کنید، چراکه نه تنها کیف و کمربند شما نشان‌دهندهٔ شخصیت شماست بلکه در نهایت می‌تواند منجر به بهبود کلی تیپ ظاهری شما می‌شود..

طرز ست کردن کیف و کمربند

ساده‌ترين روش براي ست كردن کیف و کمربند اين است كه رنگ کیف و کمربند بايد همواره با رنگ كفش‌ها يكي باشد. کیف و کمربند هاي عادي و اسپرت، دست شما را در اين زمينه بازتر مي‌گذارد. کیف و كمربندتان چه سياه باشد، چه قهوه‌اي روشن و چه قهوه‌اي سوخته، به خوبي با جين و كفش كتاني جور درمي‌آيد، مگر اينكه بخواهيد چكمه پايتان كنيد چون در اين حالت انتخاب كمربند كمي مشكل مي‌شود. تقريبا همه چكمه‌ها، بدون توجه به قيمت آن، جزء كفش‌هاي اسپرت و عادي به حساب مي‌آيند اما از آنجا كه از چرم ساخته شده‌اند، بايد از قانون لباس‌هاي رسمي براي انتخاب كمربند استفاده كنيد و رنگ کیف و كمربند بايد حتما با رنگ چكمه‌ها جور باشد. حواستان به اندازه سگك يا قلاب كمربند هم باشد. هرچه سگك بزرگ‌تر باشد، كمربند اسپرت‌تر است. قلاب‌هاي كوچك و صاف مخصوص لباس‌هاي رسمي هستند .

مزیت کیف و کمربند چرم

یکی از مهمترین مزیت های علاقه مندان به استفاده از کیف پول جیبی چرم ، آن است که به راحتی داخل انواع جیب شلوار ، پیراهن ، کت ، داخل کیف و ... جای میگیرید که نسبت به مدل کیف کتی چرم (کیف پالتویی چرم) علاقه مندان خاص خود را دارد.
کیف و کمربندچرمی مردانه که از چرم گاوی یک لایه و بادوام ساخته شده است سالیان سال دوام خواهد داشت. معمولا چرم این کیف و کمربند از نوع چرم طرحدار انتخاب شده است تا از سادگی زیادی اجتناب شود و از مزیتهای چرم طرحدار این است که علاوه بر زیبایی طرح، به سادگی روی آن خراشیده نمی شود و خط و خش بر نمیدارد. کناره های این کیف و کمربند باظرافت موم کشی شده است تا پرزهای کنار آن پوشانده شود. این کیف و کمربند چرمی زیبا برای استفاده با شلوار های جین و کتان و همچنین شلوارهای رسمی مناسب است.
نکته مهم دیگر در انتخاب کیف و کمربند مردانه چرمی توجه به میزان رسمی و غیر رسمی بودن محیط و فضای کار شماست. کیف و کمربند مردانه ساده و فرم دار برای فضاهای رسمی و کیف و کمربند چرمی شل و نرم برای محیطهای خودمانی تر مناسب هستند. در انتخاب رنگ توجه داشته باشید که کیف و کمربند مردانه مشکی این حسن را دارد که با اکثر لباسها و کفشها به راحتی ست میشود ولی مزیت کیف و کمربند مردانه قهوه ای این است که اصل بودن و چرم بودن آن در همان نگاه اول به چشم میاد.

تناسب کیف و کمربند

با اینکه ممکن است جزء کوچکی از ستِ لباس به نظر آید، اما تناسب و زیبایی کیف و کمربند، نقش بسیار مهمی در لباس پوشیدن مردها ایفا می کند.
پیچیدگی طریقه ی استفاده از کمربند باعث می شود که اکثر آقایون به طرز نادرستی آن را به شلوار ببندند. با انتخاب و استفاده صحیح از کمربند، جلوه و شکوه بیشتری به لباسهایتان دهید و خوش تیپ تر به نظر آیید.

نمونه ست های موجود کیف و کمربند مردانه

ست 2تکه چرمی کیف پول3لت تبله دار، کمربند با قلاب ترک، تمام چرم طبیعی رنگ قهوه ای
ست چرم کیف پول3لت تبله دار + کمربند+ جاکلیدی تمام چرم گاو
ست چرمی 3 تکه کیف پول 3لت تبله دار،کمربندباقلاب ترک وجاکلیدی تمام چرم طبیعی (رنگ عسلی)
ست 2تکه چرمی کیف پول3لت تبله دار ، کمربند با قلاب ترک ، تمام چرم طبیعی رنگ مشکی
امروز می توانید به راحتی قیمت کمربند مردانه، کمربند مردانه چرم، قیمت کمربند چرم مردانه و قیمت ست کیف پول و کمربند مردانه را از اینترنت یا بازار استعلام کنید. یکی از بهترین و باکیفیت ترین برندها در این زمینه چرم مشهد است؛ ست کیف و کمربند چرم مشهد و همچنین کیف چرم مشهد و کمربند چرم مشهد بصورت جداگانه از زیباترین و باکیفیت ترین اجناس این برند محبوب است. با توجه به تنوع بسیار بالای اجناس این برند، توصیه می کنیم که خرید کمربند مردانه اسپرت را نیز از چرم مشهد انجام دهید.