عینک آفتابی زنانه

عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 2 کد 02
59 %
عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 2 کد 02

عینک آفتابی آنجل با رنگبندی و طرح های متنوع متناسب با هر نوع چهره ‏

55,000   تومان

23,000   تومان

نا محدود است

17 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 1 کد 02
59 %
عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 1 کد 02

عینک آفتابی آنجل با رنگبندی و طرح های متنوع متناسب با هر نوع چهره ‏

55,000   تومان

23,000   تومان

نا محدود است

17 خرید انجام شده

عینک آفتابی VERSACE کد 1207 فریم براق
62 %
عینک آفتابی VERSACE کد 1207 فریم براق

عینک آفتابی VERSACE با طراحی ترکیبی طلایی و مشکی شیک و زیبا

70,000   تومان

27,000   تومان

نا محدود است

11 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara گرد کد 32 - قهوه ای
66 %
عینک آفتابی Vitara گرد کد 32 - قهوه ای

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه مشکی قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

18 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه LACOSTE کد 8094 رنگ مشکی
64 %
عینک آفتابی زنانه LACOSTE کد 8094 رنگ مشکی

عینک آفتابی زنانه لاگوست نیم فریم ساخت ایتالیا در دو رنگ مشکی و قهوه ای

80,000   تومان

29,000   تومان

نا محدود است

5 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara گرد کد 32 - مشکی
66 %
عینک آفتابی Vitara گرد کد 32 - مشکی

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه مشکی قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

18 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه آنجل کد 1360 مشکی
64 %
عینک آفتابی زنانه آنجل کد 1360 مشکی

عینک آفتابی آنجل با رنگبندی و طرح های متنوع متناسب با هر نوع چهره ‏

55,000   تومان

20,000   تومان

نا محدود است

17 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara  نیم گرد کد 4
68 %
عینک آفتابی Vitara نیم گرد کد 4

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم نیمه فلزی در سه رنگ مختلف

70,000   تومان

22,900   تومان

نا محدود است

11 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - بژ
66 %
عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - بژ

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

9 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه LACOSTE کد 8094
64 %
عینک آفتابی زنانه LACOSTE کد 8094

عینک آفتابی زنانه لاگوست نیم فریم ساخت ایتالیا در دو رنگ مشکی و قهوه ای

80,000   تومان

29,000   تومان

نا محدود است

5 خرید انجام شده

عینک آفتابی دخترانه آنجل کد 1360 ‏‎ Angel
64 %
عینک آفتابی دخترانه آنجل کد 1360 ‏‎ Angel

عینک آفتابی آنجل با رنگبندی و طرح های متنوع متناسب با هر نوع چهره ‏

55,000   تومان

20,000   تومان

نا محدود است

17 خرید انجام شده

عینک آفتابی VITARA کد 36
63 %
عینک آفتابی VITARA کد 36

عینک آفتابی ویتارا با طراحی تمام فریم در 3 رنگ مختلف

70,000   تومان

26,500   تومان

نا محدود است

11 خرید انجام شده

عینک آفتابی VITARA کد 36 رنگ مشکی
63 %
عینک آفتابی VITARA کد 36 رنگ مشکی

عینک آفتابی ویتارا با طراحی تمام فریم در 3 رنگ مختلف

70,000   تومان

26,500   تومان

نا محدود است

9 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه VITARA کد 6
60 %
عینک آفتابی زنانه VITARA کد 6

عینک آفتابی زنانه VITARA در دو رنگ قهوه ای و کرمی

55,000   تومان

22,500   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

عینک آفتابی VITARA کد 36 رنگ قهوه ای
63 %
عینک آفتابی VITARA کد 36 رنگ قهوه ای

عینک آفتابی ویتارا با طراحی تمام فریم در 3 رنگ مختلف

70,000   تومان

26,500   تومان

نا محدود است

9 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - سفید
66 %
عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - سفید

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

10 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - کرم
66 %
عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - کرم

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

9 خرید انجام شده

عینک آفتابی Rain Bei کد 8465
64 %
عینک آفتابی Rain Bei کد 8465

عینک آفتابی Rain Bei کد 8465 با دو رنگ آبی و کرم قهوه ای

80,000   تومان

29,000   تومان

نا محدود است

3 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه DKELUA کد 3251
68 %
عینک آفتابی زنانه DKELUA کد 3251

عینک آفتابی زنانه اسپرت با فریم بنفش

70,000   تومان

22,900   تومان

نا محدود است

5 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه LACOSTE کد 8094 رنگ قهوه ای
64 %
عینک آفتابی زنانه LACOSTE کد 8094 رنگ قهوه ای

عینک آفتابی زنانه لاگوست نیم فریم ساخت ایتالیا در دو رنگ مشکی و قهوه ای

80,000   تومان

29,000   تومان

نا محدود است

5 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara  نیم گرد کد 4 - فریم مشکی شیشه مشکی
68 %
عینک آفتابی Vitara نیم گرد کد 4 - فریم مشکی شیشه مشکی

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم نیمه فلزی در سه رنگ مختلف

70,000   تومان

22,900   تومان

نا محدود است

10 خرید انجام شده

عینک آفتابی VERSACE کد 1207
62 %
عینک آفتابی VERSACE کد 1207

عینک آفتابی VERSACE با طراحی ترکیبی طلایی و مشکی شیک و زیبا

70,000   تومان

27,000   تومان

نا محدود است

10 خرید انجام شده

عینک آفتابی Rain Bei کد 8465 رنگ سرمه ای
64 %
عینک آفتابی Rain Bei کد 8465 رنگ سرمه ای

عینک آفتابی Rain Bei با دو رنگ آبی و کرم قهوه ای

80,000   تومان

29,000   تومان

نا محدود است

3 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara  نیم گرد کد 4 - فریم بژ شیشه قهوه ای
68 %
عینک آفتابی Vitara نیم گرد کد 4 - فریم بژ شیشه قهوه ای

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم نیمه فلزی در سه رنگ مختلف

70,000   تومان

22,900   تومان

نا محدود است

10 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15
66 %
عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

9 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - قهو ه ای
66 %
عینک آفتابی Vitara مربعی کد 15 - قهو ه ای

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

9 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 1 کد 01
59 %
عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 1 کد 01

عینک آفتابی آنجل با رنگبندی و طرح های متنوع متناسب با هر نوع چهره ‏

55,000   تومان

23,000   تومان

نا محدود است

17 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 1- پلنگی
59 %
عینک آفتابی زنانه آنجل مدل 1- پلنگی

عینک آفتابی آنجل با رنگبندی و طرح های متنوع متناسب با هر نوع چهره ‏

55,000   تومان

23,000   تومان

نا محدود است

17 خرید انجام شده

عینک آفتابی Vitara فشن کد 32
66 %
عینک آفتابی Vitara فشن کد 32

عینک آفتابی زنانه برند vitara با فریم تمام فلزی و شیشه مشکی قهوه ای

75,000   تومان

25,500   تومان

نا محدود است

18 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه VITARA کد 6 - قهوه ای
60 %
عینک آفتابی زنانه VITARA کد 6 - قهوه ای

عینک آفتابی زنانه VITARA در دو رنگ قهوه ای و کرمی

55,000   تومان

22,500   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

عینک آفتابی زنانه VITARA کد 6 - کرم
60 %
عینک آفتابی زنانه VITARA کد 6 - کرم

عینک آفتابی زنانه VITARA در دو رنگ قهوه ای و کرمی

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده

عینک آفتابی لویس ویتون ‏Louis Vuitton ‎
56 %
عینک آفتابی لویس ویتون ‏Louis Vuitton ‎

عینک زنانه و مردانه لویس ویتون‎ ‎دودی و قهوه ای طرح اصلی

تمام شد

نا محدود است

3 خرید انجام شده


راهنمای خرید عینک آفتابی زنانه

عینک آفتابی زنانه Women's sunglass

عینک آفتابی زنانهWomen's sunglass ها باید حداقل ۹۸ درصد از UVA و UVB را جذب کنند چون عینک آفتابی زنانه ای که استاندارد نیست، بسیار مضرتر از نزدنش است، چراکه عینک آفتابی زنانه باعث می‌شود مردمک چشم باز شود و حال اگر UV را جذب نکند، تمام اشعه ‌های مضر به داخل چشم نفوذ می‌کنند.
استفاده از عینک آفتابی زنانه Women's sunglass به عنوان یک ضرورت و حفظ سلامت چشم‌ها مطرح شده است . محافظت چشم در مقابل نور شدید آفتاب و اشعه فرابنفش موجود در آن بسیار مهم است. استفاده از عینک آفتابی زنانه Women's sunglass مناسب در شرایطی که نور آفتاب شدید است، باعث بهتر شدن دید و پیشگیری از صدمه به عدسی و شبکیه چشم می‌شود. استفاده از عینک آفتابی زنانه تقلبی نه تنها این خاصیت را ندارند بلکه سبب بسیاری از عوارض چشمی‌ می‌شوند که از آن جمله می‌توان، کاهش بینایی، آب مروارید و بیماری شبکیه را نام برد.

توصیه های لازم در مورد انتخاب عینک آفتابی زنانه Women's sunglass

1- افرادی که در حال اسکی کردن، حمام آفتاب گرفتن و کوهنوردی در ارتفاعات هستند باید حتماً از عینک آفتابی زنانه استفاده کنند. برای اینگونه محیط‌ها عینک آفتابی زنانه هایی لازمند که فقط ۱۲ ـ ۸ درصد نور را از خود عبور دهند.
۲ ـ عینک آفتابی زنانه رنگی متمایل به سبز و قهوه ای به علت مختل کردن طیف رنگ ، مضر هستند . البته برای افرادی که می‌خواهند به مدت طولانی رانندگی کنند ، توصیه می‌شود از عینک آفتابی زنانه قهوه ای استفاده کنند ، چرا که این عینک آفتابی زنانه ها نور آبی آسمان را کاهش و بینایی را افزایش می‌دهند، لذا برای مصارف روزمره توصیه به استفاده از این رنگ عینک آفتابی زنانه نمی‌شود .
۳ -اگر پشت فرمان می‌نشینید توصیه می‌شود که از عینک آفتابی زنانه Women's sunglass سبز رنگ استفاده نکنید چرا که تشخیص نور قرمز و زرد را مختل می‌کند و از این نظر عینک آفتابی زنانه ها مناسب نیستند. به عنوان یک اصل بدانید که بهترین رنگ برای عینک آفتابی زنانه در وهله اول خاکستری و پس از آن عینک آفتابی زنانه قهوه ای است.
۴ـ شیشه‌های عینک آفتابی زنانه باید مقاومت کافی داشته باشد. پلی کربنات از همه مواد مقاوم تر است.
۵ ـ قاب عینک آفتابی زنانه Women's sunglass باید بزرگ باشد تا محافظت کامل در این خصوص صورت گیرد .
۶ – یک عینک آفتابی زنانه استاندارد عینکی است که وقتی عینک آفتابی زنانه را در مقابل یک صفحه طرح دار تکان می‌دهیم نباید صفحه موجدار تار و کج و معوج دیده شود .
۷ – اگر می‌خواهید بدانید که تیرگی عینک آفتابی زنانه شما مناسب است یا نه، در یک اتاق با نور معمولی با عینک آفتابی زنانه به آینه نگاه کنید اگر عینک آفتابی زنانه شما مناسب باشد نباید چشمان خود را ببینید .
۸ – کودکانی که برای ساعت های طولانی در زیر نور آفتاب در حال بازی کردن هستند باید از عینک آفتابی زنانه مخصوص Women's sunglass خودشان استفاده کنند .
۹ – اگر در محل کار خود با اشعه ‌های زیاد در تماس هستید، عینک آفتابی زنانه جوابگو نخواهد بود لذا توصیه می‌شود عینک آفتابی زنانه متفاوت و مخصوص استفاده نمایید
10 – افرادی که تحت عمل آب مروارید یا لیزیک یا لازک قرار گرفته‌اند باید در مواجهه با آفتاب از عینک آفتابی زنانه مجاز استفاده کنند.
۱۱- بعضی داروهای پوستی یا چشمی‌حساسیت چشم‌ها را به نور آفتاب بیشتر می‌کند در صورت استفاده از این داروها باید حتماً از عینک آفتابی زنانه استفاده کنند .
۱۲- عینک آفتابی زنانه با شیشه‌های رفلکس که دارای پوشش آینه‌ای هستند برای مصارف اسکی یا کوهنوردی مناسب می‌باشند .
۱۳- با توجه به هزینه‌ های مختلف که روزمره متحمل می‌شوید خرید یک عینک آفتابی زنانه استاندارد نه تنها عملی درست و به جا بلکه ضروری می‌باشد . بهای استفاده از عینک آفتابی زنانه تقلبی به خطر انداختن سلامتی چشم هایتان می‌باشد .
۱۴ – برای تهیه عینک آفتابی زنانه Women's sunglass بهتر است با یک چشم پزشک مشورت کنید و یا از یک اپتومتریست کمک بگیرید . و جهت خرید آن به عینک آفتابی زنانه فروشی های معتبر مراجعه نمایید . با خرید یک عینک آفتابی زنانه خوب به راحتی می‌توانید تا چند سال از عینک آفتابی زنانه استفاده کنید .
۱۵- اگر دچار اختلال در بینایی هستید و از عینک آفتابی زنانه طبی استفاده می‌کنید چنانچه مایل بودید می‌توانید از عینک آفتابی زنانه مخصوص که بر روی عینک طبی قرار می‌گیرند استفاده نمایید و یا برای عینک آفتابی زنانه طبی خود شیشه های فتوکروم و یا شیشه های رنگی سفارش دهید .

آیا زنان هم به عینک آفتابی زنانه نیاز دارند ؟

زنان به دلیل این که ممکن است بیش از سایرین در معرض آفتاب قرار گیرند، احتیاج به عینک آفتابی زنانه اصل دارند. هر قدر افراد جوانتر باشند UV بیشتر به چشم آنها صدمه خواهد زد، چرا که قرنیه و عدسی چشم کودکان بسیار شفاف است وUV بدون برگشت داخل چشم می‌رود در صورتی که در افراد سن بالاتر به دلیل کدر بودن عدسی و قرنیه، مقداری ازUV بازتاب خواهد داشت، پس بهتر است زنان و بزرگسالان در معرض آفتاب از ۱۰ صبح تا ساعت‌۱۴ زدن عینک آفتابی زنانه را به هیچ وجه فراموش نکنند؛
عینک آفتابی زنانهپلاریزه می‌توانند جلوی این اشعه‌ ها را به خوبی بگیرند، چرا که این عینک آفتابی زنانه ها اجازه می‌دهند فقط اشعه‌ های عمودی، داخل چشم شوند و تنها مشکل این عینک آفتابی زنانه ‌ها این است که اگر خودرویتان (ال‌سی‌دی)‌ دارد شما به هنگام نگاه کردن به این صفحه، کمی دچار مشکل شده و ممکن است این صفحه را واضح نبینید. بنابراین، این نوع از عینک آفتابی زنانه ها بیشتر برای افرادی که دارای دید بسیار خوب و شغل خلبانی یا تیراندازی هستند توصیه می‌شود.

آیا رنگ شیشه عینک آفتابی زنانه هم مهم است ؟

رنگ و لایه‌های مختلف موجود در شیشه عینک آفتابی زنانه هر‌یک با توجه به کاربرد آن طراحی می‌شود مثلا رنگ خاکستری عینک آفتابی زنانه به دلیل این که شدت نور را در تمامی رنگ‌ ها به طور یکسان کم می‌کنند و کمترین اختلالی را در دید رنگی ایجاد می‌کنند، این نوع عینک آفتابی زنانه برای رانندگی و سایر کاربردهای روزمره مناسبند.

عینک آفتابی زنانه شیشه زرد

این عینک آفتابی زنانه ها نور آبی را تا حد زیادی جذب می‌کنند، بنابراین بیشتر سطح‌ها می‌توانند آن را منعکس و منتشر کنند و به همین دلیل عینک آفتابی زنانه اسکی بیشتر زرد هستند.
همچنین عینک آفتابی زنانه قهوه‌ای علاوه بر جذب بهتر نور آبی و فرکانس‌ های بالا، اشعه‌ ماوراءبنفش را هم بیشتر جذب می‌کنند و عینک آفتابی زنانه ‌های سبز بخشی از نور آبی را فیلتر کرده و درخشندگی سطوح را کاهش می‌دهد و در پایان عینک آفتابی زنانه قرمز و ارغوانی که بیشتر برای شکار و اسکی روی آب مناسبند در محیط‌های سبز و آبی استفاده می‌شود.

آیا در زمستان هم احتیاج به عینک آفتابی زنانه داریم ؟

استفاده از عینک آفتابی زنانه در زمستان، بخصوص در برف را توصیه می شود . از آنجا که برف بازتاب ۸۰ درصد ازUV را دارد و زمین و آب فقط ۱۰ درصد ازUV را منعکس می‌کنند، اهمیت استفاده و خرید اینترنتی عینک آفتابی دخترانه 2015 و عینک زنانه 2015 در زمستان کمتر از استفاده از عینک آفتابی زنانه در فصل تابستان نیست.

عینک آفتابی زنانه خوب باید شرایط زیر را داشته باشد :

۱- عینک آفتابی زنانه جدید چشمان شما را در برابر اشعه ماوراء بنـقش محافظت کند.
۲- عینک آفتابی زنانه چشمان شما را در برابر نور شدید خورشید محافـظت کند.
۳- عینک آفتابی زنانه چـشمـان شما در برابر نورهای زننده و خـیـره کـنـنـده محافظت کند.
۴- عینک آفتابی زنانه جدید وضوح و کنتراست را بهبود ببخشد.
یـک خرید عینک آفتابی زنانه ارزان و قیمت عینک آفتابی زنانه اصل بی کیفیت مـعمـولا مـزایای فـوق را در اختیار شما قرار نمی دهـند بـلکه تنها از شدت نور میکاهد ولی اشعه ماوراء بنفش را حذف نمی کنـد. بنـابـرایـن حتما از عینک آفتابی زنانه دارای حداقل حفاظت UV-400 بـا مـارک هـای مـعـتبر استفاده کنید.

بدانید که خرید عینک آفتابی زنانه ارزان به چشم آسیب می‌رساند .

یک گروه حامی منافع مصرف‌کنندگان در آلمان، باید هنگام خرید عینک آفتابی زنانه ارزان قیمت را از معیارهای تصمیم‌گیری خود حذف کنید مدل‌ های ارزان طرح قیمت عینک آفتابی زنانه اصل به خاطر داشتن حداقل حفاظ UV آسیب جدی به چشم وارد می‌کنند.
علاوه بر این شیشه رنگی عینک آفتابی زنانه ها موجب گشودگی بیشتر مردمک چشم می‌شود که این امر چشم را در برابر اشعه‌های UV آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.
استفاده طولانی از این عینک آفتابی زنانه ‌ها می‌تواند موجب بروز بیماری ‌‌هایی همچون برف کوری یا آب مروارید شود. خریداران به جای قیمت باید بر کیفیت عینک آفتابی زنانه متمرکز شوند. این گروه عینک آفتابی زنانه ‌هایی را توصیه می‌کند که دستکم دارای حفاظت UV-400 باشند تا جلوی همه طول موج‌های خطرناک را بگیرد. در اروپا برچسب CE تضمین می‌کند که این عینک آفتابی زنانه ‌ها از چنین حفاظی برخور دارند.
متخصصان توصیه می‌کنند مردم عینک آفتابی زنانه مرغوب ، استاندارد و عینک آفتابی زنانه با کیفیت مناسب استفاده کنند. بنابراین عینک زنانه طبی را باید از عینک آفتابی زنانه فروشی های معتبر خریداری کرد، نه از دست فروش ها.
بهترین راه شناخت عینک آفتابی زنانه استاندارد، استفاده از دستگاه UV متر است که اغلب در عینک آفتابی زنانه فروشی ‌های معتبر یافت می‌شود. بدون استفاده از این دستگاه ، تشخیص یک عینک آفتابی زنانه مناسب ، حتی برای چشم پزشکان نیز سخت و غیر ممکن خواهد بود. حتی در روزهای ابری و در فصل زمستان هم برای محافظت از چشم‌ها از عینک آفتابی زنانه مناسب استفاده کنید.
از عینک زنانه طبی استفاده کنید که 99 تا 100 اشعه های ماورای بنفش نوع A و B را جذب کند و به میزان 75 تا 90 درصد از شدت نور مرئی بکاهد. عینک آفتابی زنانهمارک دار نباید باعث تغییر ماهیت نور و تصاویر شود. لازم نیست عینک آفتابی زنانه آنقدر تیره باشد که چشمان شما از پشت آن دیده نشود. چنین عینک آفتابی زنانه هایی دید شما را کم می‌کنند.
عینک آفتابی زنانهمارک دار باید کل فضای چشم و اطراف آن را در برگیرد. مطالعات نشان داده است اشعه ماورای بنفش از اطراف قاب عینک آفتابی زنانه کوچک عبور کرده و به چشم می‌رسند.

کلمات کلیدی مرتبط : 

خرید عینک آفتابی زنانه ارزان - خرید اینترنتی عینک آفتابی دخترانه 2015 - قیمت عینک دیور اصل - بهترین برند عینک آفتابی زنانه - عینک زنانه طبی - عینک آفتابی زنانه 2016 - قیمت عینک آفتابی زنانه اصل - عینک آفتابی زنانه مارک دار