تخفیف گروهی ایران سنتر

 • کانال تلگرام تخفیف گروهی ایران سنتر
مجوز رسمی فعالیت از وزارت صنعت , معدن و تجارت
رستوران فرنگی ماه سبز مشهد

رستوران فرنگی ماه سبز

 • %
 • OFF

45

قابل پرداخت:
9,900   تومان
قیمت واقعی: 18,000   تومان
مهلت خرید:  9 روز و 12 ساعت و 45 دقیقه
فروخته شده: 19  عدد
دیزی ممتاز با گوشت گوسفندی تازه مشهد

دیزی ممتاز با گوشت گوسفندی تازه

 • %
 • OFF

45

قابل پرداخت:
8,250   تومان
قیمت واقعی: 15,000   تومان
مهلت خرید:  12 روز و 4 ساعت و 35 دقیقه
فروخته شده: 9  عدد
استخر هتل 4 ستاره میثاق مشهد

استخر هتل 4 ستاره میثاق

 • %
 • OFF

45

قابل پرداخت:
11,000   تومان
قیمت واقعی: 20,000   تومان
مهلت خرید:  9 روز و 5 ساعت و 44 دقیقه
فروخته شده: 33  عدد
مرکز ماساژ آرامش مشهد

مرکز ماساژ آرامش

 • %
 • OFF

85

قابل پرداخت:
13,500   تومان
قیمت واقعی: 90,000   تومان
مهلت خرید:  8 روز و 23 ساعت و 45 دقیقه
فروخته شده: 11  عدد
زومبا در باشگاه ورزشی مکس پاور مشهد

زومبا در باشگاه ورزشی مکس پاور

 • %
 • OFF

75

قابل پرداخت:
30,000   تومان
قیمت واقعی: 120,000   تومان
مهلت خرید:  8 روز و 23 ساعت و 5 دقیقه
فروخته شده: 5  عدد
رفع خال و زیگیل در کلینیک افرنیش سلامت مشهد

رفع خال و زیگیل در کلینیک افرنیش سلامت

 • %
 • OFF

87

قابل پرداخت:
4,000   تومان
قیمت واقعی: 30,000   تومان
مهلت خرید:  9 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 21  عدد
ویزیت پزشک کلینیک آفرینش سلامت مشهد

ویزیت پزشک کلینیک آفرینش سلامت

 • %
 • OFF

90

قابل پرداخت:
1,000   تومان
قیمت واقعی: 10,000   تومان
مهلت خرید:  9 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 49  عدد
تاتو لب و ابرو در آرایشگاه خانه سپید مشهد

تاتو لب و ابرو در آرایشگاه خانه سپید

 • %
 • OFF

85

قابل پرداخت:
37,500   تومان
قیمت واقعی: 250,000   تومان
مهلت خرید:  9 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 5  عدد
سینما 5 بعدی الماس شرق مشهد مشهد

سینما 5 بعدی الماس شرق مشهد

 • %
 • OFF

56

قابل پرداخت:
2,250   تومان
قیمت واقعی: 5,000   تومان
مهلت خرید:  8 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 18  عدد
باغ پرندگان مشهد

باغ پرندگان

 • %
 • OFF

45

قابل پرداخت:
3,300   تومان
قیمت واقعی: 6,000   تومان
مهلت خرید:  8 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 0  عدد
اصلاح ابرو در آرایشگاه رز سفید مشهد

اصلاح ابرو در آرایشگاه رز سفید

 • %
 • OFF

85

قابل پرداخت:
1,500   تومان
قیمت واقعی: 10,000   تومان
مهلت خرید:  7 روز و 22 ساعت و 54 دقیقه
فروخته شده: 0  عدد
حجامت در کلینیک آفرینش سلامت مشهد

حجامت در کلینیک آفرینش سلامت

 • %
 • OFF

85

قابل پرداخت:
3,000   تومان
قیمت واقعی: 20,000   تومان
مهلت خرید:  8 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 9  عدد
صبحانه در کافی شاپ شکلات مشهد

صبحانه در کافی شاپ شکلات

 • %
 • OFF

44

قابل پرداخت:
8,500   تومان
قیمت واقعی: 15,000   تومان
مهلت خرید:  7 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 33  عدد
لیزر موهای زائد بدن مشهد

لیزر موهای زائد بدن

 • %
 • OFF

87

قابل پرداخت:
3,250   تومان
قیمت واقعی: 25,000   تومان
مهلت خرید:  7 روز و 13 ساعت و 33 دقیقه
فروخته شده: 0  عدد