ارسال رایگان پکیج عطر اسمارت

عطر و ادکلن - 7

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه باس نایت کد 330
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه باس نایت کد 330

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

662 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه لالیک مشکی کد 291
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه لالیک مشکی کد 291

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

665 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه نینا ریچی کد 212
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه نینا ریچی کد 212

ادکلن اسمارت smart جیبی 15 میل

تمام شد

نا محدود است

662 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه CK کد 344
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه CK کد 344

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

658 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه ورساچه مشکی کد 227
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه ورساچه مشکی کد 227

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

667 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل کد 250
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل کد 250

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

663 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه لاکوست پینک کد 158
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه لاکوست پینک کد 158

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

665 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه CK ONE کد 19
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه CK ONE کد 19

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

657 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه اسکادا کد 106
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه اسکادا کد 106

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

699 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه هوگو باس کد 28
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه هوگو باس کد 28

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

699 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه بلو چنل کد 313
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه بلو چنل کد 313

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

699 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه کرید اونتوس کد 385
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه کرید اونتوس کد 385

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

707 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه چنل کوکو کد 99
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه چنل کوکو کد 99

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

703 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل ورساچه برایت کریستال کد 225
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل ورساچه برایت کریستال کد 225

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

704 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه کول واتر کد 31
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه کول واتر کد 31

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

702 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه هیپنوتیک پاشن دیور کد 244
51 %
ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه هیپنوتیک پاشن دیور کد 244

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

703 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه الین کد 210
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه الین کد 210

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

701 خرید انجام شده

‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه چنس چنل کد 134
51 %
‫ادکلن اسمارت کالکشن 15 میل رایحه چنس چنل کد 134

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

699 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه LANCOME LA VIE est belle کد 387
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه LANCOME LA VIE est belle کد 387

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

704 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه ALLURE CHANEL زنانه کد 16
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه ALLURE CHANEL زنانه کد 16

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

700 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه FENDI  مردانه کد 67
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه FENDI مردانه کد 67

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

700 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه KENZO FLOWER زنانه کد 74
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه KENZO FLOWER زنانه کد 74

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

705 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه Clinique happy زنانه کد 37
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه Clinique happy زنانه کد 37

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

701 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه CH مردانه کد 288
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه CH مردانه کد 288

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

701 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه HUGO BOSS مردانه کد 363
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه HUGO BOSS مردانه کد 363

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

699 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه Declaration Cartier کد 121
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه Declaration Cartier کد 121

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

699 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه ISSEY MIYAKE کد 53
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه ISSEY MIYAKE کد 53

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

702 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه ck Body کد 346
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه ck Body کد 346

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

711 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه VERSACE EROS مردانه کد 401
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه VERSACE EROS مردانه کد 401

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

708 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه YSL MANIFESTO زنانه کد 370
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه YSL MANIFESTO زنانه کد 370

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

708 خرید انجام شده

ادکلن اسمارت 15 میل رایحه VERSACE Yellow DIAMOND کد 406
51 %
ادکلن اسمارت 15 میل رایحه VERSACE Yellow DIAMOND کد 406

عطر اسمارت Smart جیبی با بیش از 500 رایحه گوناگون

تمام شد

نا محدود است

712 خرید انجام شده


راهنمای خرید عطر و ادکلن

عطر و ادکلن چیست ؟ تاریخچه عطر و ادکلن و نکاتی مربوط به عطر و ادکلن Perfume

در قرن ۱۸ با ساخت عطر و ادکلن Perfume انقلابی در صنعت عطر و ادکلن سازی به وقوع پیوست. عطر و ادکلن که در آن زمان ترکیبی بود از گیاهان رزماری، نارنج و لیمو موارد استفاده فراوانی داشت. قرن ها پیش از این، عطر و ادکلن Perfume به عنوان ماده ای برای خوشبو کردن محیط در مراسم مذهبی مصریان سوزانده می شد. در آن زمان استفاده از این مواد خوشبو تنها به آیین ها و تشریفات مذهبی اختصاص داشتند اما به تدریج از این مواد برای ساختن پماد جهت تسکین و درمان زخم های پوستی نیز استفاده شد. در طول قرن هفدهم، استفاده از بوی خوش و عطر و ادکلن Perfume کاملا در بین مردم رایج شد. دستکش های معطر در فرانسه به بازار آمد و در سال ۱۶۵۶ بود که اولین صنف سازندگان عطر و ادکلن تاسیس شد. استفاده از عطر و ادکلن Perfume در کشور فرانسه بیش از سایر نقاط جهان به سرعت افزایش پیدا کرد. در قرن ۱۸ با ساخت عطر و ادکلن Perfume انقلابی در صنعت عطر و ادکلن سازی به وقوع پیوست. عطر و ادکلن که در آن زمان ترکیبی بود از گیاهان رزماری، نارنج و لیمو موارد استفاده فراوانی داشت، از آنجمله می توان به استفاده از آن برای خوشبو کردن آب حمام ، خوشبو کردن نوشیدنی ها و شکر، بعنوان شستشو دهنده و خوشبو کننده دهان، جزئی از مواد سازنده پمادها و ... اشاره کرد.
برای اولین بار در قرن هجدهم، در فرانسه عطر و ادکلن به صورت مایعی درون بطری های شیشه ای تزیینی به بازار آمد و شیشه های عطر و ادکلن Perfume کم کم بین مردم محبوبیت پیدا کردند. در قرن نوزدهم، انقلاب فرانسه ناخواسته باعث شد تا شور و شوق مردم این کشور برای استفاده از عطر و ادکلن کم شود. اما بعد از گذشت چند سال مردم مجددآ جرات پیدا کردند که میل شدیدشان را برای استفاده از کالاهای لوکس، از جمله عطر و ادکلن ابراز کنند.
از آن زمان تا کنون بوهای جدید در شیشه های مخصوص عطر و ادکلن Perfume با طرح ها و بسته بندی های متنوع به بازار عرضه می شود.
کار با عطر و ادکلن Perfume یک حرفه قدیمی است که نیاز به طبع لطیف و مهارت خاصی دارد. یونانی ها و رومی ها نوشیدنی های خود را با رز و بنفشه معطر می کردند. اما در هر حال تقطیر سیستماتیک عطر و ادکلن ها در قرون وسطی به وسیله دانشمندان مسلمان صورت گرفت. تاجرهای ونیزی ادویه جات و عطر و ادکلن های جمع آوری شده از کاروان های آسیایی را به وسیله کشتی ها و وسایل حمل و نقل آن زمان در سرتاسر اروپا پخش می کردند.
اسانس ها بسیار فرارند و از گل، برگ، میوه و علف ها و ریشه های گیاهی به دست آمده و در بیشتر موارد از یک قسمت خاص از گیاه به دست می آیند. به عنوان مثال از گل رز، شکوفه های نارنج، هسته بادام، برگ آویشن، پوست دارچین، چوب سندل یا سرو و میوه جوز هندی می توان نام برد. این روغن ها از سرتاسر جهان فراهم می شوند. چوب سندل که بسیار گران نیز هست از هندوستان، گل های رز از بلغارستان، آفریقای شمالی و فرانسه و ...، نمونه محصولات حیوانی نیز مشک (مشک از غده کوچکی در نزدیک آلت تناسلی آهوی مشک زای نر) و بیدستر (بیدستر از ترشحات حیوانی شبیه به خز به دست می آید) هستند. از آن جا که تقاضا برای مصرف عصاره ها روز به روز افزایش می یابد، برای همین عطر و ادکلن های صنعتی به طور روزافزونی جای عطر و ادکلن های طبیعی را می گیرند.
قبل از این که یک عطر و ادکلن Perfume الکلی در شیشه بسته بندی و به بازار ارایه شود، باید مدتی نگهداری شود و این زمان به خاطر آن است که اگر چربی و یا نوعی از مواد اولیه در عطر و ادکلن وجود داشته باشد، رسوب داده و جدا شود. این زمان دو ماه به طول می انجامد. عطر و ادکلن های الکلی بهتر است در ظروف شیشه ای نگهداری شوند و از ورود هوا و نور در آنها جلوگیری شود.  تاریخچه عطر و ادکلن

● مواد سازنده عطر و ادکلن Perfume

هر نوع عطر و ادکلن Perfume دست‌کم از سه جزء تشکیل یافته است که فراریت و وزن ‏مولکولی آنها تا حدی باهم تفاوت دارند.

▪ جزء اول

جزء اول عطر و ادکلن که تاپ نوت نامیده می شود، فرارترین ماده و مشخصترین بو را در دارا بوده ‏و در تولید عطر و ادکلن کاربرد دارد.‏

▪ جزء دوم

جز دوم عطر و ادکلن که میدل نوت نامیده می شود، کمتر فرار است و عموما عصاره یک ‏گل (بنفشه ، یاس و غیره) است.‏

▪ جزء سوم

آخرین جزء عطر و ادکلن یا اندنوت ، کمترین فراریت را دارد و معمولا یک رزین یا پلیمر مومی ‏است.‏

● سیوتون ، اصلی‌ترین سازنده عطر و ادکلن Perfume

بیشتر عطر و ادکلن ها اجزای بسیاری دارند و از لحاظ شیمیایی غالبا مخلوطهای ‏کمپلکس هستند. با پیشرفت تجزیه مواد عطر طبیعی ، مصرف ترکیبات آلی ‏سنتزی خالص که بوی آنها همانند بوی عطر و ادکلن خاصی می‌باشد، بسیار ‏معمول شده است. نمونه آن سیوتون ، یک کتون حلقوی است که از سیویت ‏بدست می‌آید. سیویت ، ماده‌ای است که از غده‌های گربه سیویت ترشح ‏می‌شود.
گربه سیویت ، حیوانی شبیه به گربه است که در اتیوپی و افریقای ‏مرکزی یافت می‌شود.‏ سیوتون در ععطر و ادکلن سازی ارزش بسیار دارد. امروزه سیوتون بصورت سنتزی ‏موجود است. برای سنتز سیوتون ، نخست ۸ ، هگزادکان ـ۱ ، ۱۶، دی ‏کربوکسیلیک اسید تهیه می‌کنند و سپس آنرا بصورت حلقه در می‌آورند. یون توریم (Th+۴) کاتالیزور بسته شدن این حلقه است.
سیویت ، مانند مشک ، مجموعه‌ای از مواد جاذب جنسی است. این مواد ‏جاذب جنسی در عطر و ادکلن های موثر با زیرکی بوسیله بوهای گل و گیاهی ‏پوشانده می‌شوند. جاذبه اولیه از بوی خوش حاصل می‌شود. اما اثر ‏اساسی ناشی از سیویتون یا مشک است.‏

● سایر ترکیبات عطر و ادکلن Perfume

ترکیبات دیگری که در عطر و ادکلن ها بکار می‌روند، شامل الکلها و استرهایی با وزن ‏مولکولی زیادند. یک نمونه ، ژرانیول (با نقطه جوش‎‎‏ ۲۳۰ درجه سانتی‌گراد) یک جزء اصلی از ‏روغن ژرانیوم (شمعدانی معطر) ترکیه‌ای است.‏ استرهای این الکل ، برای ساختن ماده معطر سنتزی که بوی رز دارد، در عطر و ادکلن سازی بکار می‌رود. مثلا استری که از واکنش میان ژرانیول و اسید فرمیک تشکیل می‌شود، بوی رز دارد.‏ عطرها نوعا ۱۰% تا ۲۵% اسانس عطر و ۷۵% تا ۸۰% الکل و یک ثابت ‏کننده برای نگه داشتن روغن‌های اسانسی دارد. عطر و ادکلن ها به بیشتر مواد ‏آرایشی افزوده می‌شوند تا محصول بدست آمده بوی مطلوب داشته باشند؛ ‏این مواد بوهای طبیعی و دیگر اجزایی مانند مواد جاذب جنسی را می‌‏پوشانند. آنها بعلت داشتن الکل ، خاصیت ضدعفونی و باکتری‌کشی ‏ملایمی دارند.‏

● نکاتی در ارتباط با عطر و ادکلن Perfume و استفاده از آن

▪ فرق بین عطر و ادکلن Perfume ادو پرفوم، ادو توالت و ادو کلن چیست؟

فرق این محصولات تنها در میزان غلظت عصاره روغنی سازنده بوهای مختلف است. بدیهی است هر قدر غلظت عصاره روغنی در یک بو بیشتر باشد، ماندگاری اش بیشتر خواهد بود. غلیظ ترین عصاره، عطر و ادکلن یا perfume نام دارد با غلظتی بین ۴۰-۱۵% خالصترین و ماندگارترین بوهاست و در عین حال گرانترین نوع عطر و ادکلن است.
و بعد از آن به ترتیب، Eau de Perfume با غلظتی در حدود ۱۵-۷% رایج ترین نوع عطر و ادکلن است که ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر و ادکلن هم نیست.
ادو توالت (Eau de Toilette) در حدود ۶-۱% غلظت داشته بوی ملایمی دارد که ماندگاری زیادی هم ندارد و برای تمیدید بوی آن باید چندین بار در طول روز از آن استفاده شود.  نکاتی درباره عطر و ادکلن Perfume

چند نكته درباره خرید ادکلن ارزان و انواع عطر و ادکلن rio avaitus و انواع عطر

خرید «عطر و ادکلن» به دلیل هزینه نسبتاً سنگینی كه در بردارد برای همه مقدور نیست در حالی كه نوع ملایمتر و كم دوامتر آن با نامهای اسپری و عطر و ادکلن به بهای ارزانتری به فروش می رسد. بالاخص قیمت ادکلن مردانه که بسیار مهم می باشد.
استفاده از عطر و ادکلن Perfume و اسپری برای روز، بویژه روزهای گرم بهتر است؛ زیرا عطر و ادکلن ملایمتری دارد. اسپری را از نوع عطر و ادکلنی كه انتخاب كرده اید، می توانید تهیه كنید؛ چون از هر نوع اسانس عطر و ادکلن، اسپری آن هم موجود است.
نكته ای كه لازم به یادآوری است، اینكه عطر و ادکلن را نباید به دلیل گرانتر بودن یا مد روز بودن و یا تازگی نوع آن انتخاب كرد، چون عطر و ادکلن به هیچ یك از این مسائل ارتباطی ندارد و تنها چیزی كه در انتخاب آن مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد، نوع پوست شما می باشد؛ زیرا یك نوع عطر و ادکلن روی پوستهای مختلف، بوهای متفاوتی دارد.
بنابراین به جای اینكه ببینیم دیگران از چه عطر و ادکلن هایی استفاده می كنند و یا گرانترین و تازه ترین عطر و ادکلنی كه به بازار آمده، كدام است، بهتر است عطر و ادکلن را روی پوستمان آزمایش كنیم تا بتوانیم درباره آن داوری درستی داشته باشیم. برای آزمایش و انتخاب عطر و ادکلن، مقدار كمی از آن را روی مچ دست در ناحیه نبض بمالید، چند لحظه صبر كنید و سپس آن را ببویید، در آن زمان می توانید تصمیم بگیرید. اگر بوی عطر و ادکلن با پوستتان هماهنگ است، ولی می خواهید ملایمتر و یا ارزانتر باشد، اسانس، اسپری یا عطر و ادکلن آن را تهیه و استفاده كنید.یکی از عطر و ادکلن های محبوب فروش عطر لیلیوم است.که در عطر خانه های معروف یا سایت عطر افشان تهیه کنید چون از جمله عطر های گرانقیمت gemperfume دنیا محسوب می شود.

مشاهده محصولات بادی اسپلش در دسته بندی بادی اسپلش سایت ایران سنتر.