مداد لب

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 12
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 12

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 04
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 04

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 16
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 16

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 22
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 22

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 24
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 24

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

8 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 21
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 21

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 05
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 05

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای 24 رنگ متفاوت و بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

ارسال رایگان
رژلب مدادی ویولت violet lippencil
42 %
رژلب مدادی ویولت violet lippencil

رژلب مدادی ویولت دارای 24 طیف رنگی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

25 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 07
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 07

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 20
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 20

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 10
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 10

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 19
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 19

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 03
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 03

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 08
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 08

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد چشم و لب گاش ‏GOSH
69 %
مداد چشم و لب گاش ‏GOSH

مداد چشم و لب گاش با 19 رنگ متنوع و امکان انتخاب رنگ دلخواه بصورت تکی

6,000   تومان

1,900   تومان

نا محدود است

609 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 14
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 14

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 15
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 15

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

8 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 01
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 01

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 02
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 02

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 17
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 17

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 06
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 06

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 11
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 11

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 13
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 13

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 09
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 09

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 23
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 23

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 18
42 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER کد 18

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای بافت نرم و کرمی

5,000   تومان

2,900   تومان

نا محدود است

6 خرید انجام شده

ارسال رایگان
رژ لب مدادی گاش
61 %
رژ لب مدادی گاش

رژلب مدادی گاش GOSH جایگزین بسیار مناسب برای رژ لب های مایع

10,000   تومان

3,900   تومان

نا محدود است

67 خرید انجام شده

مداد ابرو و لب فلورمار ‏flormar
69 %
مداد ابرو و لب فلورمار ‏flormar

خط ابرو و چشم فلورمار با روغن سبزیجات جهت تقویت پوست و مو

تمام شد

نا محدود است

43 خرید انجام شده

رژ لب مدادی ویولت VIOLET
50 %
رژ لب مدادی ویولت VIOLET

رژلب مات مدادی 11 رنگ ویولت

تمام شد

نا محدود است

54 خرید انجام شده

رژلب مدادی ویولت violet lippencil کد221
42 %
رژلب مدادی ویولت violet lippencil کد221

رژلب مدادی ویولت دارای بافتی نرم و 24 طیف رنگی

تمام شد

نا محدود است

6 خرید انجام شده

رژلب مدادی ویولت violet lippencil کد222
42 %
رژلب مدادی ویولت violet lippencil کد222

رژلب مدادی ویولت دارای بافتی نرم و 24 طیف رنگی

تمام شد

نا محدود است

6 خرید انجام شده


راهنمای خرید مداد لب

ویژگی مداد لب Lipstick

یک مداد لب Lipstick بسیار نرم با ماندگاری بالا و بافتی نرم برای استفاده همگان می باشد. – مداد لب Lipstick استفاده نرم، روان و راحت است که از پخش شدن رژلب جلوگیری می کند.
مداد لب Lipstick دارای رنگی ماندگار ،بدون آنکه محو یا کمرنگ شود.
– از مداد لب Lipstick می توانید برای کشیدن خط لب و طراحی مجدد لب ها، و مداد لب برای اضافه کردن خطوط به لب ها ( کوچک یا بزرک کردن لب ها) و برای پر کردن لب به جای استفاده از رژ لب استفاده کنید.
مداد لبLipstick ادیشن بورژوا ٬ یک مداد لب بسیار با كیفیت است كه می تواند زیبایی لب های شما را دوچندان كند. بافت بسیار نرم و لطیف مداد لب توسط مواد معدنی و رنگدانه های گیاهی از قبیل گل رز و چای سبز٬ غنی شده است و این مداد لب علاوه بر زیبایی٬ سلامت لب هایتان را نیز فراهم خواهد كرد. بكارگیری این مداد لب بواسطه بافت نرم آن بسیار راحت بوده و شما می توانید بدون هیچ زحمتی٬ با یكبار كشیدن مداد لب بر رو ی خط اطراف لب٬ یک خط صاف و دقیق با رنگ زیبا و مات و جلوه ای مخملی ایجاد كنید. ماندگاری این مداد لب در حدود 12 ساعت می باشد و در صورتیكه پس از هربار استفاده٬ فراموش نكنید درب مداد لب را ببندید٬ به هیچ وجه مداد لب خشک نمی شود و رطوبت و نرمی خود را حفظ خواهد كرد.

روش استفاده از مداد لب Lipstick :

شما می توانید به راحتی و با فقط یک بار كشیدن این مداد لب٬ بر روی لبهایتان٬ یک خط رنگی متراكم و زیبا با مداد لب ایجاد كنید. پس از هربار استفاده درپوش مداد لب را ببندید تا از خشک شدن مداد لب جلوگیری كنید.

معجزاتی که مداد لب به همراه می آورد:

برای برجسته کردن رنگ لب هایتان با مداد لب : قبل از زدن رژ، خط لب را هماهنگ با رژتان و مداد لب را بر تمام سطح لب بزنید. برای جلوگیری از ریختن رژ از کنار لب : قبل از زدن رژ، خط لب را هماهنگ با رژتان با مداد لب به حاشیه لب هایتان بزنید.
برای بزرگ تر نشان دادن دهان : خط لب تان را با مداد لب در حاشیه خارجی فرم لب تان بکشید و بعد رژ بزنید. برای کوچک تر نشان دادن دهان : ابتدا حاشیه لب تان را کرم پودر بزنید و سپس با مداد لب در حاشیه داخلی فرم لب تان را بکشید و سپس رژ بزنید.

انواع مداد لب Lipstick

مداد لبخوب یکی از لوازم آرایشی است که به منظور آرایش لب و زیباتر جلوه دادن لب ها استفاده می شود. مداد لب انواع و رنگهای مختلفی دارد که هماهنگ با رژلب انتخاب میشود. یکی از آیتم های مهم زیبایی و آرایش , آرایش لب با مداد لب است. اگر می خواهید آرایش لبی زیبا داشته باشید به این نکات مداد لب دقت کنید.
بعد از آماده سازی صورت و لب ها با مداد لب ، روی لب ها را با کرم پودر صورت کمی پوشش می دهیم.با این کار، آرایش لب ها ماندگارتر می شود.
با مداد لب خوب ، روی خط لب ها را می کشیم . اگر دوست دارید لب ها برجسته تر نشان داده شوند، اول بالای لب را با مداد لب کمی بالاتر از خط طبیعی لب می کشیم و با مداد لب این خط را به دو طرف لب و این بار روی خط طبیعی لب ، به سمت دو گوشه لب ادامه داده و بعد خط لب پایین را با مداد لب می کشیم.اگر لب پایین را کمی به طرف داخل بکشید، لب پایین هم پرتر به نظر خواهد رسید.
با همان مداد لب Lipstick روی لب ها ، بخصوص اطراف خط لب را پر می کنیم.این روش باعث می شود خطی که کمی بیرون از لب ها با مداد لب کشیده اید، با انعکاس نور دیده نشود و لب ها کاملا پر و طبیعی به نظر برسند.
می توانید برای زیباتر شدن لب ها، یک دستمال کاغذی را بین لب ها گذاشته و لب ها کمی به هم بفشارید. با اینکار ، مداد لب اضافه روی دستمال منتقل شده و خط لب کاملا صاف خواهید داشت. اینکار برای افرادی که مداد لب های ترکیبی استفاده می کنند، عالی است.
– از بهترین مارک مداد لب می توانید برای کشیدن خط لب و طراحی مجدد لب ها، برای اضافه کردن خطوط به لب ها ( کوچک یا بزرک کردن لب ها) و از مداد لب برای پر کردن لب به جای استفاده از رژ لب استفاده کنید.

مداد لب Lipstick :

مداد لبها برای مشخص کردن خط دور لب و برای حفظ رژلب استفاده می شوند. مداد لب از پراکنده شدن و ریختن رژ ممانعت می کند. خط لبها عموما به شکل مداد و گاهی به شکل ماژیک عرضه می شوند.

نکاتی درباره استفاده از بهترین مارک مداد لب

برای بزرگ کردن لب با مداد لب باید خط لب را یک اینچ بالای لب بکشید. البته باید با اصول کامل این خط کشیده شود.
به هیچ وجه نباید رنگ مداد لب تان با رنگ رژلب متفاوت باشد. برای بزرگ کردن و برجسته کردن لب از مداد لب استفاده می کنند و در صورتی که رنگ مداد لب با رنگ رژلب تفاوت داشته باشد، به این خواسته دست پیدا نمی کنید.
برای کشیدن خط لب از مداد لب های نرم استفاده کنید . مدل های مومی مداد لب خوب روی لب حرکت می کند و لب را زخم نمی کند. توصیه می کنیم از مداد لب مات یا رژ لب مدادی مات استفاده کنید تا اگر اشتباه کشیدید به راحتی پاک کنید.
مداد لبرا دور تا دور لب به آرامی بکشید و به قسمت های داخلی لب نفوذ کنید. بهتر است تمام لب را مداد لب بکشید تا اگر رژلب پاک شد، هم چنان رنگ مداد لب روی لب تان باقی بماند.
استفاده از مداد لب Lipstick بهترین شیوه و روش برای اینکه لب هایتان بزرگتر جلوه کنند نمی باشد. این تکنیک در عکاسی بسیار موثر خواهد بود ولی در حقیقت استفاده از مداد لب آن را کوچک تر نموده به گونه ای که ظاهر لب هایتان کاملا محو می شود. همچنین به منظور حفظ این نما، شما مجبور خواهید شد به صورت مکرر مداد لب را دستکاری و یا هر زمان که مداد لب به تدریج پاک شد مجددا از آن استفاده کنید. بهترین روشی که می توان پیشنهاد نمود استفاده از مداد لب ای Lipstick می باشد که رنگ مداد لب تا جایی که امکان دارد با رنگ طبیعی لب ها هماهنگ بوده و به صورت دقیق و ظریف بر خط لب کشیده شود. بهتر است توجه داشته باشید که از مداد لب های به رنگ تیره استفاده نکنید زیرا به کار بردن مداد لب رنگ تیره بر هر سطحی آن را کوچکتر نشان خواهد داد. مداد لب رنگ قرمز روشن و یا هر مداد لب رنگ روشن دیگری لب های شما را بزرگ تر جلوه خواهد داد.
مداد لبو رژ لب مدادی مات رنگ و حالتی به لب‌ می‌دهد که بیشتر از آنکه زیبا کند، چهره‌ای مصنوعی و عروسکی از آن می‌سازد. قیمت مداد لب و قیمت رژ لب مدادی بیو و رژ لب مدادی یوبی در فروشگاه‌های اینترنتی با تخفیفات ویژه عرضه مشتریان میشود. البته قیمت رژ لب مدادی در سایت ها و فروشگاه های مختلف اینترنتی کمی باهم متفاوت است . رژ لب مدادی دارای رنگ های متنوع و جذابی می باشد. مداد لب مخملی محدوده لب ها را مشخص و لب ها را حجیم تر می کند.

مداد لب ضد آب گاش :

این مداد لب صد درصد ضد آب می باشد و این مداد لب ضدآب بسیار با دوام می باشد و به دلیل وجود ویتامین E و روغن جوجوبا نرم و قابل انعطاف است. مداد لب ضدآب از پخش شدن به اطراف لب جلوگیری می نماید و مداد لب ضدآب گاش از رنگ های زنده و متنوع تشکیل شده است از این مداد لب می توان به تنهایی و به عنوان رژ لب نیز استفاده کرد برای داشتن لبها یی برجسته تر، مداد لب ها را در میانه لب، با اندکی فاصله رسم کنید.
مداد لبیک فراورده آرایشی است که حاوی مواد رنگی، قهوه، روغن، موم و نرم‌کننده پوست است که مداد لب برای مالیدن رنگ و بافت بر روی لب‌ها به‌کار می‌رود. انواع گوناگونی از مداد لب ساخته شده است. سرب یکی از مواد مضر موجود در مداد لب است. این ماده بیشتر روی دستگاه عصبی بدن تأثیر می‌گذارد و برای سیستم هورمونی نیز مضر است. بر اساس تحقیقات، معلوم شده است که مداد لب باعث حساسیت لب‌ها و پوست اطراف آنها می‌شود. سایر اثرات مضر مداد لب شامل بستن منافذ پوست و خشکی و ترک خوردگی لب هاست.
همه ی خانم ها تنوع مداد لب ها را دوست دارند و می خواهند چهره ای زیبا و منحصر به فرد داشته باشند‏.‏ مداد لب بادوام و ضد آب ها بیشتر مورد استفاده خانم ها هستند. مداد لبدبورا بافتی کرمی و نرم دارد و دارای رنگ های بسیار متنوع و خاص می باشد. این مداد لب به شما کمک می کند تا لب های خود را حجیم تر جلوه دهید، ضمن این که مداد لب می تواند به عنوان پایه ای برای ماندگاری بیشتر رژلب به کار رود.