آرایش صورت

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D03

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER
60 %
مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER

مداد لب دوسه Doucce LIP DEFINER دارای 24 رنگ متفاوت و بافت نرم و کرمی

5,000   تومان 2,000   تومان

نا محدود است

69 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 122
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 122

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 119
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 119

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع گیاهی دوسه مات Doucce Matte lip gloss کد171
74 %
رژلب مایع گیاهی دوسه مات Doucce Matte lip gloss کد171

رژلب مایع گیاهی ضد حساسیت برند دوسه

22,000   تومان 5,800   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D14
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D14

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D23
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D23

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

18,000   تومان 6,200   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

18,000   تومان 6,200   تومان

نا محدود است

27 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D21
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D21

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

26 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 123
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 123

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

8 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D05
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D05

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D11
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D11

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D09
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D09

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب 24 رنگ رمانتیک بیوتی Romantic Beauty
68 %
رژلب 24 رنگ رمانتیک بیوتی Romantic Beauty

رژلب جامد 24 رنگ رمانتیک بیوتی Romantic Beauty

7,000   تومان 2,300   تومان

نا محدود است

62 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D02

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 102
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 102

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 124
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 124

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 112
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 112

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D17
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D17

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D04
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D04

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D16
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D16

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

18,000   تومان 6,200   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D22
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D22

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

18,000   تومان 6,200   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D23
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D23

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D22
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D22

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D13
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D13

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

1 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

80 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 109
70 %
رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS کد 109

رژلب مایع ضد آب ویولت VIOLET WATERPROOF LIIP GLOSS دارای 24 رنگ متنوع و جذاب

18,000   تومان 5,500   تومان

نا محدود است

7 خرید انجام شده

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D08
74 %
رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS کد D08

رژلب مایع بادوام دوسه DOUCCE LONG LASTING LIPGLOSS دارای 24 طیف رنگی و ماندگاری 24 ساعته

25,000   تومان 6,650   تومان

نا محدود است

2 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D17
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D17

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

18,000   تومان 6,200   تومان

نا محدود است

3 خرید انجام شده

رژلب مایع ضد حساسیت دوسه Doucce Anti Allergy Lip Gloss
74 %
رژلب مایع ضد حساسیت دوسه Doucce Anti Allergy Lip Gloss

رژلب مایع ضد حساسیت دوسه Doucce Anti Allergy Lip Gloss باماندگاری 24 ساعت و دارای 24 طیف رنگی

25,000   تومان 6,600   تومان

نا محدود است

11 خرید انجام شده

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D24
66 %
رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK کد D24

رژلب جامد مات دوسه DOUCCE LIP STICK دارای 24 طیف رنگی متنوع

18,000   تومان 6,200   تومان

نا محدود است

0 خرید انجام شده


راهنمای آرایش صورت

آرایش صورت Face Makeup :

آرایش صورتبرای خانم ها یکی از موارد حساس و مهم است در آرایش صورت یاد داشتن و استفاده صحیح از لوازم آرایشی بسیار مهم است همچنین از نکات مهم دیگری که آرایش صورت شما را جذاب‌تر میکند نحوه صحیح آرایش مو است در ادامه مطلب با ما همراه باشید ...

آرایش صورت را که در خانه می‌کنم بی‌دوام است، چه راه حلی دارد؟

قبل از آرایش صورت Face Makeup حتما پوست خود را به خوبی تمیز کنید؛ در آرایش صورت ملایم کرم پودر مناسب خود را براساس رنگ و نوع پوست انتخاب کنید. مثلا در آرایش صورت دخترانه برای پوست‌های چرب از کرم پودر‌های خشک و برعکس استفاده کنید. اگر می‌خواهید آرایش صورت عروس تان بادوام تر باشد ابتدا کمی پودر را به تمام نقاط پوست ازجمله پشت و زیر چشم و روی لب‌ها بمالید. در آرایش صورت Face Makeup سایه زیرساز آکوآ را روی پلک بزنید سپس سایه اصلی را باتوجه به رنگ پوست، چشم و حتی رنگ لباسی که می‌خواهید در ‌مهمانی بپوشید انتخاب کنید.
در آرایش صورت و مو خصوصا آرایش صورت لاغر Face Makeup برای کشیدن ابرو نیز از روشی استفاده کنید که ماندگاری بهتری داشته باشد، مثلا با مداد ابرو، خط ابرو را باتوجه به فاصله چشم بکشید و در آرایش صورت با ریمل ابرو به آن رنگ دهید. در آرایش صورت قسمت گونه را رژگونه تیره بزنید و بعد رژگونه مورد نظر که با پوست و آرایش صورت شما هارمونی دارد را مجددا روی همان رژگونه بزنید. اگر می‌خواهید رژ لب‌تان روی لب‌هایتان بیشتر بماند، با همان مدادی که خط لب را در آرایش صورت می‌کشید، داخل لب‌تان را هم رنگ کنید. در آخر کار آرایش صورت را با یک فیکس ‌کننده آرایش، ثابت کنید. به این ترتیب آرایش صورت شما ماندگاری بالاتری خواهد داشت.

اصول صحیح پاک کردن آرایش صورت گرد Face Makeup

برای پاک کردن آرایش صورت Face Makeup ضد آب از پاک کننده های قوی استفاده کنید امروزه آرایش صورت ومو در برابر گرما مقاوم می باشند و آرایش صورت ساعتهای زیادی روی صورت باقی میمانند که این جای نگرانی تجدید آرایش صورت را کم کرده است و خیال افراد را از این بابت آرایش مو تقریبا راحت کرده است اما در مقابل جنبه های منفی را نیز در بر دارد. استفاده از لوازم آرایشی هایی برای آرایش صورت و مو با ماندگاری بالا باعث آسیب به مژه ها و سوزشهای جدی و حساسیت در محدوده چشم و پوست خواهد شد و می تواند عوارض جبران ناپذیری ایجاد کند.

با آرایش صورت Face Makeup چگونه صورت گرد را کشیده ‏تر کنیم؟

نخستین نکته ای که در آرایش صورت باید رعایت کنید، مدل ابروهاست. در آرایش صورت Face Makeup ابروهای گرد و بی حالت صورت را گردتر نشان می دهند، برای همین باید در آرایش صورت گرد ابروها را زاویه دار یا منحنی به سمت بالا بردارید. برای آرایش صورت گرد نباید از رنگ‏های روشن استفاده کرد. برای انتخاب سایه، در آرایش صورت Face Makeup رنگ های تیره مثل دودی یا خاکستری گزینه های مناسبی هستند. در آرایش صورت رژگونه باید به صورت مورب روی گونه ها زده شود. موهای بلند، حالت صورت را در آرایش صورت کشیده‏تر و مدل چتری مو را در آرایش مو تا حدودی صورت را گردتر نشان می دهد. اما فراموش نکنید که تمام این توضیحات به صورت کلی گفته شده و برای داشتن میکاپ بهتر در آرایش صورت و رعایت نکات اصولی‏تر، باید همه اجزای صورت را درنظر گرفت و تمام این اصول برای همه افراد در آرایش صورت شان قابل اجرا نیست.

آموزش آرایش صورت کشیده Face Makeup

چهره افراد در اشکال و اندازه های مختلفی دیده می شود، اما معمولا می توان انواع آرایش صورت Face Makeup را به سه دسته اصلی؛ آرایش صورت گرد، آرایش صورت بیضی و آرایش صورت کشیده تقسیم بندی کرد.
چهره های کشیده دارای پیشانی بزرگ و خط فک متمایز و چانه کشیده هستند. نکات آرایشی برای آرایش صورت های کشیده را برای شما قرار داده ایم.
بهترین استایل برای آرایش صورت های کشیده ؛فر کردن موها یا موج دادن و ویو کردن است. این کار باعث پر شدن عرض سر در آرایش صورت تان خواهد شد. اگر موهایتان صاف است؛ در آرایش صورت Face Makeup چشم ها و استخوان گونه ها را روشن کننده ای بزنید تا صورتتان را را پرتر نشان دهد.
برای زیرسازی آرایش صورت در قسمت چانه و پیشانی از رنگ های تیره تر استفاده کنید. پنکیکی که برای آرایش صورت تان استفاده می کنید بهتر است یکی دو درجه روشن تر از رنگ اصلی پوستتان باشد؛ تا در آرایش صورت تان را باز تر نشان دهد.
در آرایش صورت سایه را در قسمت های نزدیک به بینی کمرنگ تر و در قسمت های بیرونی ، پر رنگ تر بکشید. برای زدن رژ گونه در آرایش صورت Face Makeup بهتر است حالت خنده به چهره داده و بعد کمی زیر آن برآمدگی حاصل از خندیدن را با برسی پهن به دو طرف صورت بخصوص سمت گوشها رژ گونه بزنند تا گونه ها در آرایش صورت تان برجسته دیده شوند .
لب پایین را از لب بالایی پر رنگ تر کنید. از رنگهای روشن و شاد برای سایه و رژ لب استفاده شود چرا که آرایش صورت لاغر و کشیده با این رنگها باز و زیباتر خواهند شد.

مهمترین رمز و رازهای آرایش صورت Face Makeup

درسـت است که خبــره شدن در آرایش صورت و مو یک مهارت است، اما این کار هم مثل بقیــــه کارها رمز و رموزی دارد که می تواند یک چهره کاملاً عادی را بــه چهره ای جذاب و فریبنده در آرایش صورت و مو تبدیل کند.
در آرایش صورت لاغر Face Makeup فـقط پنـکک را روی قسـمت های تیــره پوست نکشـید. بـرای اینـکـه آرایش صورت ملایم تری داشته باشید خصوصا در آرایش صورت عروس پـوست شاداب و تر و تازه به نظر برسد، بـایـد سایه سیاه که زیر چشم می افتد را از بین ببرید. برای این منظور در آرایش صورت ، با پنککـی که یک درجه روشن تر از کرم پودری که روی کل صورت زده اید، از خط مژه ها را تا انتهای گودی چشم بپوشاند.
درست است که پودر ابرو بسیار خوب عمل میکند و کاملاً طبیعی به نظر می رسد، اما دقت کنید که این پودر بعد از گذشت چند ساعت از آرایش صورت Face Makeup لکه دار شده و از بین می رود. گرما باعث می شود که پودر بهتر روی آرایش صورت بنشیند و کاملاً طبیعی آرایش صورت جلوه کند.
یک راه خوب برای اطمینان از اینکه آرایش صورت تان Face Makeup افراطی نشود این است که از آخر به اول آرایش صورت تان شروع کنید: مثلاً در آرایش صورت بعد از زدن کرم پودر، قبل از انجام آرایش چشم، رژگونه و رژلبتان را بزنید. با اینکار چهره تان روشن تر به نظر می رسد و درنتیجه در آرایش صورت تان سایه و خط چشم و ریملتان را کمرنگ تر خواهید زد و آرایش صورت تان طبیعی تر جلوه خواهد کرد.
برای اینکه در آرایش صورت عروس مژه ها بلند و پر بدون گوله گوله جلوه کند، از ریمل های دو سره برای آرایش صورت تان استفاده کنید.

آرایش صورت Face Makeup مناسب برای افراد عینکی

اگر عینكی هستید حتی با یك آرایش صورت جزئی چشم شما از پشت عینك بیشتر جلوه می‌دهد. البته اگر زیاد آرایش كنید با خط عینك شما برخورد می‌كند و خیلی زشت و زننده می‌شود. توجه کنید که چگونگی آرایش صورت چشم شما به شماره چشمتان بستگی دارد.
كشیدن خط چشم روی پلك های بالایی و پایینی روش بسیار خوبی برای بزرگتر كردن آنها در آرایش صورت است .
برای پوست های روشن و معمولی از رنگ مسی یا خاكستری روشن و برای پوست های تیره تر از رنگ مشكی یا مشكی پر كلاغی در آرایش صورت استفاده كنید. مژه های بالایی را فر كنید و روی آن ریمل بكشید تا چشم هایتان حدقه ای در آرایش صورت به نظر برسد.
چشم های دوربین معمولا از پشت عینك بزرگتر به نظر می‌رسد . بنابراین به آرامی سایه كمرنگی روی پلك های خود بكشید ، و در آرایش صورت تان روی مژه ها ریمل بكشید .

نکته مهم در آرایش صورت Face Makeup برای افراد عینکی:

چون عینك ابروها را بیشتر نمایان می‌كند سعی كنید آنها را مرتب نگه دارید. استفاده از سایه های مات و تیره درآرایش صورت

روشهای آرایش صورت Face Makeup :

استفاده از سایه های مات و تیره در آرایش صورت موجب کم جلوه شدن چشمها میگردد و این زمانی تشدید میگردد که رنگ صورت سفید یا روشن باشد .اگر میخواهید که چشمهایی درشت و زیبا در آرایش صورت تان داشته باشید سعی کنید که در آرایش صورت تان از سایه های کمرنگ استفاده نمایید .
استفاده از سایه بعد از خط چشم در آرایش صورت موجب ایجاد یک حالت خواب آلودگی و کم نما شدن چشمها میگردد . در آرایش صورت از خط چشم در آخر کارتان برای ایجاد بهترین حالت استفاده نمایید. با استفاده از یک ریمل مناسب سعی نمایید که مژه ها را در آرایش صورت پرپشت و فردار نمایید . برای آرایش صورت میتوانید از انواع ریملهای پرپشت و بلند کننده مژه استفاده نمایید . هیچگاه از خط چشم در داخل مژه ها و پلکهای پایینی در آرایش صورت استفاده نکنید , این کار موجب کوچکتر به نظر آمدن چشمها در آرایش صورت میگردد .

آرایش صورت جذاب و زیبا

خیلی از خانم ها دوست ندارند آرایش صورت غلیظ و زننده ای داشته باشند اما در عین حال میخواهند که آرایش صورت زیبا داشته باشند و در مجالس بدرخشند .
گریم در آرایش صورت استفاده از تکنیک های سایه روشن برای تاکید بر ویژگی های طبیعی چهره و برجسته سازی زیبایی هاست. چیزی که بسیاری از خانم ها می خواهند برجسته کردن گونه در آرایش صورت است. برای شروع کار در آرایش صورت ، با استفاده از برس گونه متوسط یا بزرگ و سایه لولایت تیره، زیر استخوان گونه را آرایش کنید. از رنگ قهوه ای ملایم برای این قسمت از آرایش صورت معمولا استفاده می کنند.

بهترین نوع آرایش صورت Face Makeup

بهترين آرایش صورت ، آرايشي است که با اصول صحيح صورت بگيرد و نه تنها شخص را زيبا و خوش سيرت نشان دهد بلکه آرایش صورت طوري باشد که باعث جوان تر و شاداب تر ماندن پوست و موي او نيز مي شود، از چين و چروک هايي که در سنين بالاتر و به مرور در انسان پديد مي آيد، جلوگيري کند، در سلامتي جسم و روان او نيز اثر مستقيمي بگذارد و باعث شود تا فرد از ديدن آرایش صورت خود نيز لذت ببرد.

برای مشاهده انواع مختلف و متنوع کرم پودر در سایت ایران سنتر به دسته بندی مربوطه در بخش آرایش و بهداشتی مراجعه فرمایید.