کیف چرم زنانه

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ مشکی

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های کراس بادی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ آبی

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ زرشکی

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296

کیف دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ مشکی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ شتری

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ زرشکی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252 رنگ آبی

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3252

کیف کراس بادی ساخته شده از بهترین چرم مصنوعی تهیه شده در کشور فرانسه

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5284
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5284

کیف کراس بادی بی نظیر با طراحی اسپرت و خاص

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

چطور کیفیت یک کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) را تشخیص دهیم

خریدن یک کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) ممکن است حسابی گیج کننده باشد. بازار پر شده از محصولات کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) بی کیفیت تقلبی و بی ارزش با یراق آلاتی که سه چهارماهه می شکنند. برای این که بتوانید بین یک کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) مرغوب و یک جنس بی‌ارزش بی‌دلیل گران تمایز قائل شوید، کارشناسان گروه تولیدی و صادراتی مارال چرم، توجه به نکته‌های زیر را به شما توصیه می‌کنند.

چرم بزی

محل خروج مو به وضوح بر روی چرم بز مشاهده می شود. تراکم الیاف آن به نسبت چرم گاوی کمتر ولی از چرم گوسفندی بیشتر است و مقاومت بالایی دارد. محل خروج مو به وضوح بر روی چرم مشاهده می شود و به راحتی از سایر چرم ها قابل تشخیص است. با توجه به کاربرد آن به دو صورت نرم و خشک ارائه می شود. موارد مصرف آن در انواع کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) و کفش زنانه می باشد.

چرم گوسفندی

چرمی زیبا، با قیمت مناسب می‌باشد و دوام خوبی برای ساخت کیف زنانه دارد. تراکم الیاف آن به نسبت سایر چرمها کم است سطح آن مانند چرم گاوی صاف است، لطافت و سبکی آن باعث گردیده که بصورت عمده در لباس و دستکش و کیف زنانه مورد استفاده قرار گیرد. انواع کیفی آن نیز جهت تهیه کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) تولید می شود.

چرم واقعی در مقابل چرم تقلبی در کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) دست دوز

اگر به این‌که یک کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) از چرم طبیعی ساخته شده است یا از چرم تقلبی شک دارید، بهتر است آن را نخرید. یک کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) باکیفیت، محصولی طبیعی است و هیچ ساخته مشابهی نمی‌تواند با کیفیت و پایداری آن رقابت کند. تا حد امکان به دنبال محصولات ساخته شده با چرم «فول گرین» بگردید.

تعیین کیفیت چرم در کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag)

دو فاکتور عمده برای تعیین کیفیت (و البته قیمت) کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) وجود دارد: گزینش پوست و فرآیند دباغی.
انتخاب پوست به این موضوع اشاره دارد که سطح پوست تا چه حد عاری از هرگونه علایم و نواقص طبیعی است. معمولا درجه‌بندی و قیمت‌گذاری کیف زنانه روی چرم‌ها بر اساس همین فاکتور و شرایط سلامت عمومی پوست حیوان انجام می‌شود.

آستر و پرداخت کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag)

آستر کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) باید از موادی بادوام ساخته شده باشد و این احساس را به شما بدهد که می‌تواند برای مدتی طولانی بدون هیچ مشکلی کار کند. هر جنس بی دوام یا کم ارزشی در آستر بازتاب دهنده خصوصیات کل محصول و میزان طول عمر کیف زنانه است.

یراق‌آلات و زیپ‌ها در کیف زنانه

زیپ‌ها مؤلفه بسیار مهمی از یک کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) هستند و هرگز نباید نادیده گرفته شوند. هنگامی که یک زیپ کیف زنانه دچار مشکل می‌شود، کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) ممکن است کاملا بی‌مصرف شود. معمولا در زیپ‌های باکیفیت از فلز برنج با روکشی از نیکل یا مس استفاده می‌شود. زیپ‌های کیف زنانه دارای بالاترین کیفیت، دندانه‌هایی دارند که هرگز تیز نیستند و سرزیپ آن‌ها نیز از برنج (و نه فلزهای نامرغوب) ساخته شده است. بیش‌تر زیپ‌ها وقتی پارچه میان دندانه‌هایشان گیر می‌کند، می‌شکنند پس وجود یک نوار زیپ مستحکم در محصولات باکیفیت ضروری است. همچنین مهم است که زیپ‌ها به‌طور درستی در کیف زنانه جاگذاری شده باشند و به ‌نرمی کار کنند، پس حتما قبل از خرید زیپ‌های محصول را چند بار امتحان کنید که سایش و اصطکاک نامتعارفی نداشته باشند. سرانجام با توجه به این نکته که ممکن است احتمالا کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) خود را پر از وسایل مختلف کنید، وزن و اندازه زیپ باید با اندازه کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) متناسب باشد.
پس از زیپ‌ها، احتمالا یراق‌آلات دومین دلیل تکرار شونده تعمیر کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag) هستند. یراق‌آلاتی مانند حلقه بندگیر و میخ پرچ نیز باید با استفاده از برنج خالص ساخته شوند، البته مس، برنز، نقره-نیکل، و زینک روکش‌دار نیز می‌توانند در ساخت آن‌ها استفاده شوند. نکته آخر این‌که یراق‌آلات باید شفاف و بدون خط قالب باشند و اندازه آن‌ها نیز باید متناسب و دارای قدرت تحمل حداکثر ظرفیت و وزن کیف باشد. تمام یراق‌آلات باید به شیوه‌ای کاملا امن به محصول متصل شده باشند و تمام نقاط فشار باید با کوک‌های اضافه تقویت شده باشند. اگر میخ پرچ در محصول به کار رفته است، دقت کنید که حتما از واشرهای پشتی در آن استفاده شده باشد. زبانه سگک‌ها باید به حد کافی سنگین باشد تا خم یا شکسته نشود. حتما پیش از خرید محصول چرمی، یراق‌آلات را به‌خوبی امتحان کنید و مطمئن شوید از دوام کافی برخوردارند.

دستگیره‌ها و تسمه‌ها کیف چرم زنانه (Women’s Leather Bag)

دستگیره‌ها اولین محل تماس شما با کیف چرم زنانه هستند که باید در عین استحکام، احساس راحتی را هنگام دست گرفتن کیف به شما منتقل کنند و از چند لایه چرم انباشته ساخته شده باشند (دستگیره‌ها نباید احساس سستی یا پوک بودن را به شما بدهند). دستگیره‌های حمل همچنین نباید آن‌قدر بلند باشند که باعث شوند کیف چرم زنانه هنگام راه رفتن تاب بخورد (این امر به نقاط کانونی کیف فشار زیادی را وارد می‌کند).
چگونگی اتصال دسته‌ها یا تسمه‌های حمل به کیف چرم زنانه نیز مهم است. اگر این دسته‌ها به محصول دوخته شده‌اند، باید در محل اتصال آن‌ها به کیف لایه اضافه‌ای از کوک‌ها به همراه حمایت کافی از پشت محل اتصال وجود داشته باشد.

خرید کیف پول چرم زنانه

خرید کیف چرم زنانه برای خانم ها با سلیقه های مختلف با معیارهای مختلف انجام می شود. خانم های کلاسیک به سبک خودشان و خانم های فانتزی هم به سبک خودشان. حال برای چه نوع میهمانی چه سبک کیفی باید خرید را می توان از بین این نکات فهمید.

نگهداری (تعمیر) کیف چرم زنانه

برای حفاظت کیف چرم زنانه از خشک شدن، باید از نگهدارنده‌‌ ها و حالت‌دهنده‌ های مخصوص چرم استفاده کنید. اگر کیف چرمی زنانه شما خیس شده است، هرگز آن را برای خشک شدن در یک محیط تاریک نگذارید. چرا که در این شرایط امکان رشد کپک و قارچ در سطح چرم و ضعیف شدن بافت چرم وجود دارد. اجازه بدهید محصول چرمی شما در هوای آزاد با درجه حرارت اتاق خشک شود. و البته با توجه به این‌که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است، سعی کنید تا حد امکان کیف چرم زنانه خود را با استفاده از واکس‌های تغذیه کننده و نیز ضدآب‌کننده معتبر در مقابل شرایط نامطلوب محافظت کنید.
قرار دادن یک کیف چرم زنانه برای مدتی طولانی در معرض نور خورشید می‌تواند خطر خشک شدن سطح چرم و نیز محو شدن رنگ آن را به شدت افزایش دهد. کیف‌های چرم را به هیچ عنوان پلاستیک‌پیچ نکنید. به یاد داشته باشید سطح چرم نیاز به تنفس دارد و هر ظرف یا مکانی که در آن محصول چرمی خود مثل کیف چرم زنانه را نگه می‌دارید باید امکان تهویه داشته باشد. سعی کنید کیف‌ چرمی زنانه خود را در طبقه‌های نم‌دار یا سطوح زبر و برنده قرار ندهید. هنگام سفر مطمئن شوید تمام ظرف‌های حاوی مایعات را در ظرف‌های دومی جای داده‌اید تا نم‌دادن رطوبت آن‌ها کیف شما را دچار مشکل نکند.
اگر به محصولات لوکس چرمی‌ای مثل کیف‌ چرم زنانه لوکس چرمی مارال چرم احترام کافی بگذارید، به احتمال قریب به یقین سال‌های سال لذت مصرف را از آن‌ها پاداش خواهید گرفت.
در کمد هر خانمی باید یک‌ کیف چرم زنانه برای شرکت در مهمانی‌ها وجود داشته باشد. اگر در این مورد می‌خواهید از قانون روز پیروی کنید، باید نمونه‌ای بخرید که دسته کوچکی روی بدنه کیف چرم زنانه است. این کیف‌ها به اندازه‌ای کوچک است که داخل دست جای می‌گیرد، حالا این دستگیره تازه اضافه شده هم روی دست قرار می‌گیرد و ستی متفاوت برای خانم‌های باسلیقه فراهم می‌کند.
استفاده از این مدل کیف چرم زنانه در سایر فضاها غیر از مهمانی هم مرسوم شده است. بازار گرم کیف‌ چرم زنانه که دسته کوتاه دارند و روی دست حمل می‌شوند، از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه خواهد داشت. اولین طراح این کیف چرم زنانه با دسته کوتاه را باید تحسین کرد چون این مدل کیف‌ چرم زنانه توانایی بالایی در فاخر و آراسته کردن ست یک خانم دارند. خلاقیت امسال طراحان ترکیب کردن این مدل کیف‌های رو دستی و کم و بیش بزرگ با ست‌های نیمه‌رسمی و اسپرت است

پنج گام تا انتخاب و خرید کیف چرم زنانه

در چه مناسبتی می خواهید از آن کیف چرم زنانه استفاده کنید؟ توجه داشته باشید که از این کیف چرم زنانه می خواهید در محل کار و برای خریدهای روزانه بهره برید و یا می خواهید در مهمانی استفاده کنید؟چرا که کیف هایی که برای مهمانی ها استفاده می شوند بسیار شیک، مجلل و از لبه های فلزی و یا طلایی ساخته شده است. بودجه خرید کیف چرم زنانه را مشخص کنید از قدیم گفته اند هر چه قدر پول بدید آش می خورید! اما فراموش نکنید که کیفیت کیف چرم زنانه مارک را فدای خساست نکنید.

چه رنگی رابرای کیف چرم زنانه انتخاب می کنید

اگر قصد استفاده از این کیف چرم زنانه در محل کار خود را دارید از رنگ های سیاه، قهوه ای و یا بژ استفاده نمایید. ولی اگر قصد استفاده از آن را در مهمانی دارید از رنگ های قرمز، صورتی و سیاه استفاده کنید چرا که این رنگ ها توجه را به خود جلب می کند.
سایز مدنظرتان را انتخاب کنید اگر با خود لوازم زیادی حمل نمی کنید از کیف های پول کوچک استفاده کنید. البته شاید با توجه به حجم بدن خود نیاز به استفاده از کیف چرم زنانه بزرگ تر نیز داشته باشید. ولی جالب است بدانید که شرکت های برند، کیف چرم زنانه خود را طبق استاندارهای جهانی تولید می کنند، این نکته عامل دیگری است که از خرید کیف مارک دار احساس رضایت داشته باشید.
به جنس کیف نیز توجه کنید همیشه از کیف چرم زنانه که از چرم طبیعی ساخته شدند توجه نداشته باشید، اگر قصد استفاده از کیف برای امور روزمره خود را دارید سعی کنید کیفی با مارک خوب خرید کنید تا ماندگاری زیادی برایتان داشته باشد و زمان طولانی تری از آن استفاده کنید

کیف چرم زنانه در همدان

در همدان کیف چرم زنانه کیف خوبی است چون کیف چرم زنانه مقرون به صرفه است و بسیار شیک می باشد و از قیافه نمی افتد قیمت کیف چرم زنانه بیشتر از کیف های فوم می باشد اما دوام آن چندین برابر بیشتر از کیف های فوم است کیف چرم زنانه انواع مختلفی دارد، انواع کیف چرم زنانه، کیف تبلت، کیف موبایل و... با چند دستورالعمل ساده میتوان کیف چرم اصل را از چرم مصنوعی تشخیص داد: در بافت چرم‌های مصنوعی الگویی مشخص به كار رفته كه مرتبا در کنار هم تکرار شده است و نشانه ساخت و تولید با دستگاه است. این الگو با كمی دقت در نوع گره، ریزی و درشتی، زبری و نرمی، خلل و فرج معلوم می‌شود و به همین دلیل یكی از راه‌های مناسب برای تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی به شمار می‌رود. از تفاوت پوشش پشتی چرم نیز می‌توان مصنوعی یا طبیعی بودن آن را بخوبی تشخیص داد. پشت کیف چرم زنانه حالتی طبیعی پرز مانند دارد.
امروز کیف چرم مشهد از برندهای معتبر در زمینه محصولات چرمی است. این برند تولید کننده انواع کیف چرم مجلسی، کیف دوشی زنانه، کیف چرم مردانه و ... می باشد.


کیف مجلسی زنانه ,   کیف دخترانه اسپرت ,