کیف دستی

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ مشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ شتری

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ سرمه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ زرشکی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ بنفش

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ آبی

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3245 رنگ قهوه ای

کیف دستی زیبا و با ظاهری انعطاف پذیر تهیه شده از چرم مصنوعی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ مشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ صورتی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ زرشکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ خاکی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242 رنگ آبی

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3242

کیف زنانه کراس بادی با طراحی زیبا و رویه چرم فلس دار

.

95,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ آبی

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ زرشکی

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296

کیف دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ مشکی

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ شتری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ خاکستری

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل cm3267 رنگ قهوه ای

کیفی زیبا و با طراحی مدرن و انعطاف پذیر در سبک کیف های دستی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ قهوه ای
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5296 رنگ قهوه ای

کیف زنانه دستی دیوید جونز با طراحی زیبا و استفاده از برش های مورب

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267 رنگ مشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267 رنگ مشکی

کیف دستی زنانه با طراحی ویژه و عالی حاصل از کنار هم گذاردن نوار های چرمی افقی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267 رنگ زرشکی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267 رنگ زرشکی

کیف دستی زنانه با طراحی ویژه و عالی حاصل از کنار هم گذاردن نوار های چرمی افقی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267 رنگ آبی
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267 رنگ آبی

کیف دستی زنانه با طراحی ویژه و عالی حاصل از کنار هم گذاردن نوار های چرمی افقی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 2-5267

کیف دستی زنانه با طراحی ویژه و عالی حاصل از کنار هم گذاردن نوار های چرمی افقی

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300
کیف زنانه دیوید جونز David Jones مدل 1-5300

کیف دستی زنانه با سبک انعطاف پذیر و هاله های رنگی کم رنگ و پر رنگ روی چرم بدنه

.

118,000   تومان

نامحدود

0 خرید انجام شده

محتویات کیف دستی (Handbag) خانم ها در اروپا

نتایج یک تحقیق در انگلستان نشان می‌دهد ارزش وسایل کیف دستی (Handbag) خانم ‌ها به طور متوسط، 848 یورو است؛ از این میزان، 72 یورو پول نقد و لوازم آرایشی به همین ارزش است، عینک آفتابی به ارزش تقریبی 73 یورو، عطر در حدود 58 یورو و یک برس کوچک به قیمت تقریبی 5 یورو در کیف دستی (Handbag) آنها موجود است. در کیف دستی (Handbag) زنان انگلیسی، دستگاه موبایل به ارزش تقریبی 292 یورو رایج‌ترین چیز گران‌قیمت است. فکر می‌کنید نتایج یک تحقیق مشابه درباره کیف دستی خانم‌های ایرانی چه باشد؟
از میان 1200 زنی که در تحقیق فوق ‌الذکر که به سفارش یک شرکت بیمه انجام شده بود شرکت کرده‌اند، اغلب آنها ارزش محتویات کیف دستی (Handbag) خود را کمتر از 200 یورو حدس می‌زده‌اند. از محتویات کیف دستی خانم ‌ها که بگذریم، می‌بینیم خود کیف دستی (Handbag) آنها هم گاهی حسابی گران است. این مقدمه را داشته باشید تا وارد بحث کیف ‌دستی زنانه بشویم.

اگر می‌خواهید کیف‌ دستی تازه‌ای برای خودتان بخرید، این راهنما را از دست ندهید

اگر کیف دستی (Handbag) می ‌خواهید که بتوانید هر روز از آن استفاده کنید و می‌خواهید کیف دستی تان با همه لباس‌ های شما- صرف ‌نظر از رنگ‌شان- هماهنگ بشود، بهترین کار، انتخاب رنگ خنثی برای کیف دستی (Handbag) است.
اگر شما لباس‌ های چند رنگ یا لباسی با بافت‌ های رنگی گوناگون می‌پوشید، باید یک کیف دستی تک ‌رنگ خنثی انتخاب کنید تا توجه دیگران به لباس شما جلب بشود.
اگر شما به پوشیدن لباس ‌های تنگ مشکی و قهوه‌ای علاقه دارید، در این صورت باید کیف دستی (Handbag) هایی را بخرید که رنگی است یا تکه‌ های رنگی دارد. یک کیف دستی (Handbag) (Handbag) آبی، کیف دستی زرد یا کیف دستی قرمز بخرید که با بیشتر لباس ‌های شما هماهنگ است.
اگر شما قد بلند هستید، سایز کیف دستی (Handbag) چندان مهم نیست و می‌توانید هر نوع کیف دستی را که دوست دارید، انتخاب کنید. کیف دستی را بخرید که واقعا مناسب شما است. به طول بند کیف دستی و تعداد دسته‌ های کیف دستی توجه کنید.
اگر ریز اندام هستید، باید کمی هوشیار باشید. باید کیف دستی (Handbag) که انتخاب می‌کنید، خیلی بزرگ نباشد. می‌توانید این نکته را در نظر داشته باشید که کیف دستی در کوچک ‌ترین قسمت اندام شما قرار بگیرد. در این صورت هنگام راه رفتن، از تمرکز به روی اندام کوچک شما جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، سایز کیف دستی بستگی دارد که چه مقدار چیزی می‌خواهید در کیف دستی (Handbag) خود حمل کنید.
شکل اندام خود را تعیین کنید و ضعف اندام خود را بشناسید. برای ایجاد تعادل اندام‌تان با یک کیف دستی مناسب، شما باید از شکل و سایز اندام خود و ظاهر کلی‌تان آگاه باشید. باید کیف دستی انتخاب کنید که توجه را از قسمت‌های نامناسب اندام شما به قسمت‌های جذاب بدن‌تان جلب کند.
اگر می‌خواهید توجه به قسمت بالاتنه شما کم بشود، کیف دستی بخرید که در قسمت ران و پایین کمر شما قرار می‌گیرد، در نتیجه توجه به بازوهای درشت، بالاتنه، سینه یا شکم بزرگ کم می‌شود.
اگر ران‌های بزرگی دارید، کیف دستی (Handbag) انتخاب کنید که زیر بازوی شما قرار می‌گیرد، هر کیف دستی که درست روی کمر شما قرا بگیرد، توجه را به قسمت پایینی اندام شما جلب می‌کند.
از کیف‌ دستی های بسیار بزرگ برای افزودن حجم به اندام خود استفاده کنید. اگر شما بسیار بلند و لاغر اندام هستید، یک کیف دستی (Handbag) سایز بزرگ برای شما بسیار مناسب است. اگر درشت اندام و سنگین وزن هستید، از این نوع کیف دستی ‌ها خودداری کنید.
کیف دستی‌های زیربغلی (کیف‌ دستی‌ هایی که کوچک‌ ترند و خوب زیر بغل قرار می‌گیرند)، تازگی‌ها زیادتر استفاده می‌شوند.  
کیف دستی(Handbag) ‌های بزرگ، کیف دستی های قلنبه و حجیم، بیشتر برای خانم هایی مناسب است که وسایل زیادی لازم دارند. خانم های نوجوان معمولاً کیف‌ دستی های بزرگ حمل می‌کنند.
کیف دستی‌ های مارک ‌دار به دلیل قیمت‌های بالای‌ شان کمتر استفاده می‌شوند. اینکه خانمی مدت‌ها پس‌انداز کند تا یک کیف دستی مد روز بخرد، نشان می‌دهد که پشتکارش برای به دست آوردن چیزهایی که دوست دارد، زیاد است!
خانم‌ هایی که کیف دستی مستطیلی چمدانی شکل (چمدانک) به دست می‌گیرند، معمولا دوست دارند منحصر به فرد باشند و نظر و سلیقه خودشان را خیلی قبول دارند. اگر شما هم از همین گروهید، چمدانک، انتخاب خوبی است.
هر زنی بنا بر استفاده از کیف دستی باید آن را تهیه و مرتب کند. روزگاری کیف دستی خانم‌ها فقط برای تزیین به‌ کار می رفت ولی در حال حاضر کیف دستی یک همراه مناسب برای خیلی از مناسبات برای خانم‌ها است. به همین دلیل شما از پیشنهادهای ما برای مرتب کردن کیف دستی خود استفاده کنید.
کیف دستیخود را روی میز خالی کنید و به آنچه از درون کیف دستی شما بیرون می‌آید، توجه کنید. چیزهایی را که به درد شما نمی‌خورد دور بریزید مانند یک فهرست خرید و یا جعبه آدامسی که تمام شده. بعد به سراغ کیف پول خود بروید، قبض‌هایی که از تاریخ آنها زمانی طولانی گذشته یا فیش‌های دستگاه‌های خودپرداز را از کیف دستی خارج و پول‌های خودتان را مرتب کنید. چیزهایی که لازم است در کیف دستی شما حتما باشد، این‌ هاست: کیف دستی پول، تلفن همراه و چند قطعه از لوازم آرایشی مانند رژ لب و یک سایه.

تاریخچه کیف دستی

داستان تولد کیف دستی به قرن 16 میلادی باز می گردد. از آن زمان تا کنون شکل و شمایل کیف دستی تغییرات زیادی را به خود دیده است. نمایشگاهی در آلمان کیف دستی هایی از قرن 16 تا 21 میلادی را به نمایش گذاشته است.
شرکت فرانسوی “هرمس”، یکی از تولیدکنندگان نامدار کالاهای لوکس، شهرت کیف دستی اش را بدون تردید مدیون گریس کلی است. هنرپیشه هالیوود که بعدها به همسری پادشاه موناکو درآمد، چنان به این مدل کیف دستی علاقه داشت که در سال 1956 هرمس این مدل را به نام “کلی” نام گذاری کرد. موزه ملی بایرن هم اینک نمایشگاهی را از کیف دستی های متعلق به قرن 16 تا 21 میلادی برگزار کرده است.
در قرن 16 کیف دستی های کوچک پارچه ای جزو جدایی ناپذیر کیف دستی ها بودند که برای نگهداری جداگانه پول در نظر گرفته شده بود. زنان در آن دوران وسایل شخصی یا ابزار دوخت و دوز خود را در کیف دستی های “کار” نگه داری می کردند. این کیف دستی ها از جنس ابریشم بودند و سبد چوبی کوچکی در پایین آن ها دوخته شده بود.
به گفته یوهانس پیچ، محقق و برگزارکننده این نمایشگاه، تحقیق روی تاریخچه کیف دستی ها کار ساده ای نیست. البته کار پژوهش روی کیف دستی کاری مردانه راحت تر بوده است، زیرا در آن زمان اشراف عمدتا نام خود را روی کیف دستی هایشان حک می کردند.
تا زمان انقلاب فرانسه مردان نیز همانند زنان کیف دستی با خود حمل می کردند، پس از آن اما مد مردانه روی به سادگی گذاشت و کیف دستی تنها به وسیله ای زنانه تبدیل شد. یوهانس پیچ معتقد است که در آینده مردان سوای ساک های ورزشی یا کیف های لپ تاپ، دوباره به سوی دست گرفتن کیف دستی روی می آورند و کیف دستی جزوی از مد مردانه خواهد شد.
پیشرفت های اجتماعی و صنعتی روی مد تأثیر گذار بوده اند. برای مثال در قرن 17 میلادی پس از به راه افتادن پست، کیف دستی های مسطح با جیب های متعدد تولید شدند که از جنس چرم یا ابریشم بودند. روی این کیف دستی ها اغلب با نقش و نگار تزیین می شدند.
در قرن بیستم کیف دستی های کوچک بدون دسته مد شدند. در سال های اخیر این کیف دستی ها دوباره مورد توجه قرار گرفته اند. کاترین دوشس کمبریج یکی از کسانی است که اغلب در مراسم رسمی از این کیف دستی ها استفاده می کند.
کیف دستیهای روستایی که در قرن 18 و 19 میلادی رواج داشتند، امروزه نیز از نظر برخی کارشناسان بسیار مدرن تلقی می شوند. در آن دوران یکی از مدل های محبوب کیف دستی در میان بانوان، کیسه های پارچه ای کوچکی بود که با یک زنجیر به دور مچ دست انداخته می شد.
اختراع قطار و آغاز سفر با این وسیله نقلیه در قرن 19 میلادی موجب تولید کیف های دستی کوچک شد. از آنجایی که چمدان ها در واگن های جداگانه انبار می شدند، زنان به کیف های دستی کوچکی نیاز داشتند تا وسایل مورد نیازشان را در طول سفر به همراه داشته باشند. مارلن دیتریش، هنرپیشه مشهور آلمانی یکی از طرفداران این کیف دستی ها بود. در این نمایشگاه بسیاری از کیف دستی های به جا مانده از وی را می توان تماشا کرد.
امروزه کیف های دستی در انواع کیف دستی دخترانه، کیف دستی مردانه، کیف دستی مجلسی و ... در بازار موجود هستند. می توانید مدل کیف دست دوز یا کیف دخترانه اسپرت یا هر مدل کیف را در اینترنت براحتی بیابید.
در دهه 1970 حمل کیف دستی های شبیه روزنامه لوله شده البته با دسته، مد شدند. یوهانس پیچ می گوید: این کیف دستی ها خیلی طرفدار داشتند. وقتی خانم های بازدیدکننده این کیف دستی ها را می بینند، اغلب به یاد می آورند که خودشان هم زمانی صاحب چنین کیف دستی هایی بودند.
ویژگی مهم کیف دستی، راحت حمل کردن آن است. با این همه طراحان سرشناس گاهی کیف دستی هایی با مدل هایی نه چندان معمول را در شمار اندک به بازار روانه می کنند.

نکاتی در مورد انتخاب کیف مدرسه

تنوع کیف‌ مدرسه و نيز آسیب‌ هایی که در اثر حمل کیف مدرسه نامناسب به وجود می‌آید موجب شده تا والدین همواره به هنگام خرید کیف مدرسه برای فرزندانشان این دغدغه را داشته باشند که کدام کیف مدرسه برای فرزندشان مناسب ‌تر است. جنس کیف مدرسه باید به گونه‌ای باشد که در تماس با پشت و کمر تعریق نداشته باشد. بهتر است از کیف‌ مدرسه چرمی و پارچه‌ای به جای کیف ‌مدرسه نایلونی و یا پلاستیکی استفاده شود.
میزان حمل کتاب و وسایل تحریر در کیف مدرسه باید متناسب با وزن کودک باشد و بهتر است که دانش آموزان در دوره دبستان بیش از دو کیلوگرم و یا حداکثر سه کیلوگرم وزن را حمل نکنند.

کلمات کلیدی مرتبط :

کیف دستی مردانه - مدل کیف مجلسی زنانه - کیف دخترانه اسپرت - کیف دستی مجلسی - مدل کیف زنانه 2015 - مدل کیف پول - مدل کیف دست دوز - خرید کیف زنانه 


کوله پشتی ,   کیف سامسونت  ,