لباس مردانه

شورت پادار مردانه gift کد 94
44 %
شورت پادار مردانه gift کد 94

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ مشکی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ مشکی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ خردلی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ خردلی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ قرمز کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ قرمز کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ سرمه ای کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ سرمه ای کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح NIKE رنگ سبز کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح NIKE رنگ سبز کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel کد 95
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel کد 95

شورت مردانه پادار از جنس نخ ، ساحته شده از الیاف نرم و لطیف با کیفیت عالی

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت اسلیپ مردانه gift کد 100
10 %
شورت اسلیپ مردانه gift کد 100

لباس زیر مردانه شورت اسلیپ در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

20,000   تومان

18,000   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

104 خرید انجام شده

اسپری بدن BODYCARE ورساچه کریستال نویر
35 %
اسپری بدن BODYCARE ورساچه کریستال نویر

اسپری بدن بادی کر Bodycare با بیش از 15 رایحه مختلف

15,000   تومان

9,800   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

127 خرید انجام شده

اسپری بدن BODYCARE اکلت
35 %
اسپری بدن BODYCARE اکلت

اسپری بدن بادی کر Bodycare با بیش از 15 رایحه مختلف

15,000   تومان

9,800   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

127 خرید انجام شده

اسپری بدن BODYCARE لاگوست
35 %
اسپری بدن BODYCARE لاگوست

اسپری بدن بادی کر Bodycare با بیش از 15 رایحه مختلف

15,000   تومان

9,800   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

127 خرید انجام شده

اسپری بدن BODYCARE چنس چنل
35 %
اسپری بدن BODYCARE چنس چنل

اسپری بدن بادی کر Bodycare با بیش از 15 رایحه مختلف

15,000   تومان

9,800   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

127 خرید انجام شده

اسپری بدن BODYCARE ورساچه برایت
35 %
اسپری بدن BODYCARE ورساچه برایت

اسپری بدن بادی کر Bodycare با بیش از 15 رایحه مختلف

15,000   تومان

9,800   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

127 خرید انجام شده

همونطور که می دانیم ظاهر و سبک لباس پوشیدن معرف شخصیت افراد است. و تاثیر زیادی بر نوع قضاوت انسان ها در مورد شخصیت دارد.

مد و لباس مردانه Men’s Dress

شاید شنیده باشید که بعضی ها می گویند ˝ همه ی آقایان یکسان خلق شده اند ̏
اما وقتی صحبت از هیکل و نوع مد و لباس مردانه مناسب با اندام به میان می آید، این عقیده کاملاً اشتباه به نظر می رسد. به خاطر اینکه انحنای بدن آقایان نسبت به بدن خانم ها کمتر می باشد ، تفاوت اندام در آنها کمتر است. اما به هر حال تفاوت هایی وجود دارد. اگر بدانید که چطور با تناسب اندامتان لباس مردانه خود را انتخاب کنید و از چه مدل مد و لباس مردانه ای استفاده نکنید ، در هر اجتماعی خوش تیپ ترین خواهید بود.
نکته ای که همیشه موقع خرید مد و لباس مردانه Men’s Dress مناسب خود باید به خاطر داشته باشید این است که برازنده بودن لباس مردانه در تنتان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر یک لباس مردانه مانند یک کت زیبا و گران برای اندام شما مناسب نباشد دیگر به درد شما نمی خورد. برعکس، اگر یک لباس مردانه یا یک کت ارزانتر خوب به تن شما بنشیند ، با اینکه قیمت چندانی ندارد، اما شما را خوش تیپ نشان خواهد داد. در ادامه می خواهیم به شما آموزش دهیم که چه مد و لباس مردانه هایی Men’s Dress مناسب اندام شماست و هنگام خرید باید بیشتر به دنبال چه لباس مردانه هایی باشید.

لباس مردانه Men’s Dress مناسب مردان قوی هیکل

مردان قوی هیکل از پوشیدن لباس مردانه هایی Men’s Dress که راه راه های افقی دارند پرهیز کنند.
اگر دارای اندام بزرگ و جثه دار هستید از پوشیدن لباس مردانه هایی با راه راه های افقی و راه راه های مورب خودداری کنید. مدل لباس مردانه مناسب اندام شما پیراهن ها و شلوارهایی با راه راه های عمودی است.
این نوع پارچه راه راه لباس مردانه Men’s Dress نیمرخ بدن شما را بلندتر نشان داده و لاغرتر به نظر خواهید آمد. لباس مردانه هایی مانند کت و شلوارهای مردانه با راه راه باریک عمودی برای شما بهترین انتخاب است، به خصوص وقتی با یک پیراهن مردانه جدید مشکی ساده در زیر آن سِت شود. لباس مردانه و پیراهن های راه راه عمودی باریک با شلوار جین های تیره یا شلوار پارچه ای مشکی سِت می شوند. همچنین برای لباس مردانه عادیتان هم شلوارهای مخمل کبریتی تیره مناسب می باشد.
از پوشیدن لباس مردانه Men’s Dress مانند کت هایی با دو چاک در پشت پرهیز کنید شما باید سراغ مد و لباس مردانه هایی بروید که پشت شما را به خوبی بپوشاند. چون این نوع لباس مردانه باعث کاهش توجه به سمت باسن شما می شود. پوشیدن لباس مردانه هایی که چاک پشت ندارند یا حداکثر یک چاک دارند برای شما بهتر است.

لباس مردانه هایی بخرید که اندازه شماست

بعضی افراد به اشتباه تصور می کنند که لباس مردانه های تنگ، انها را لاغرتر نشان می دهد و قسمت های چاق بدنشان را می پوشاند. البته این موضوع در خانم ها می تواند تا حدودی صحیح باشد
اما در آقایان اینطور نیست. لباس مردانه های تنگ اندام شما را چاق تر نشان می دهد همچنین برخی مردان چاق تصور می کنند پوشیدن لباس مردانه های خیلی گشاد می تواند چاقی آنها را بپوشاند. اما آنها هم صحیح فکر نمی کنند.
لباس مردانههای گشاد فقط اندام شما را از آنچه هستید چاق تر نشان می دهد. اگر می خواهید لاغرتر به نظ آیید باید لباس مردانه هایی تن کنید که نه خیلی گشاد باشند نه خیلی تنگ . سایز لباس مردانه Men’s Dress شما باید متناسب با اندامتان باشد.

لباس مردانه های تک رنگ بپوشید

پوشیدن لباس مردانه ی Men’s Dress رنگ های متضاد مناسب شما نمی باشد این نوع لباس مردانه مانند شلوار و پیراهن مردانه جدید سیاه و سفید بدن شما را دو قسمت می کند و میان تنه شما را بزرگتر نشان می دهد.
به جای آن بهتر است رنگ لباس مردانه Men’s Dress خود را از رنگ های یکجور انتخاب کنید تا لاغرتر به نظر برسید.
از پوشیدن لباس مردانه Men’s Dress با یقه تنگ مانند بلوز یقه اسکی خودداری کنید اگر سنگین و قوی هیکل هستید، به هیچ وجه بلوز یقه اسکی تن نکنید، لباس مردانه های یقه هفت و تی شرت و لباس مردانه های آستین بلند و ژاکت برای شما مناسب تر است
مخصوصا وقتی گردنتان کوتاه است، لباس مردانه از نوع یقه هفت گردنتان را بلندتر نشان خواهد داد.

نقش های روی لباس مردانه تان را به دقت انتخاب کنید

از پوشیدن لباس مردانه هایی Men’s Dress که نقش های بزرگ دارند خودداری کنید. این نوع لباس مردانه توجه دیگران را به قسمت بالاتنه شما جلب می کند. لباس مردانه با طرح های ریز که دور از هم قرار گرفته باشند برای شما مناسب تر می باشد.

لباس مردانه Men’s Dress مناسب مردان لاغر و قد بلند

از پوشیدن لباس مردانه Men’s Dress راه راه های عمودی خودداری کنید اگر مردان قد بلند مد و لباس مردانه های راه راه های عمودی به تن کنند باعث می شود خیلی بلندتر به نظر آیند.
به همین دلیل لباس مردانه های راه راه افقی برای این نوع اندام ها مناسب تر می باشد.
از پوشیدن لباس مردانه های تک رنگ خودداری کنید
اگر لباس مردانه ای را انتخاب کنید که از بالا تا پایین یک رنگ باشد به خصوص لباس مردانه های Men’s Dress مشکی رنگ از آنچه هستید هم لاغرتر به نظر خواهید رسید. پس سعی کنید از رنگ های متضاد و مختلف در لباس مردانه تان استفاده کنید.
دست شما در انتخاب رنگ لباس مردانه کاملاً باز است و شما هر رنگ لباس مردانه ای را می توانید انتخاب کنید.
مد و لباس مردانهMen’s Dress و پیراهن مردانه جدید اندازه اندام خود بپوشید
لباس مردانههای گشاد و آزاد اصلاً مناسب شما نیست.
به همین دلیل بهتر است لباس مردانه و پیراهن هایی انتخاب کنید که اندازه هیکل خودتان باشد .
اما نکته قابل توجه در انتخاب لباس مردانه برای شما این است که لباس مردانه های تنگ اصلاً برای شما خوب نیست چون لاغری شما را چند برابر نشان خواهد داد.
از لباس مردانه اسپرت رنگ های روشن استفاده کنید
لباس مردانههای رنگ های روشن شما را کمی چاق تر نشان می دهد. پس بهتر است لباس مردانه های رنگی مثل سفید، کرم، آبی روشن، طوسی کمرنگ، و از این قبیل بپوشید.

لباس مردانه Men’s Dress مناسب مردان کوتاه قد

از پوشیدن لباس مردانه هایی که دارای طرح و نقش های بزرگ است خودداری کنید برای آدم های قد کوتاه لباس مردانه هایی که نقش و نگارهای بزرگ دارند خیلی به چشم می آید. برای شما بهتر است لباس مردانه هایی که نقش های کوچک تری دارند انتخاب کنید.
لباس مردانهاسپرت مناسب و برازنده تن خود بپوشید
شما می توانید با پوشیدن لباس مردانه های مناسب هیکل خود مشکل کوتاه دیده شدن قدتان را برطرف کنید
مهم نیست قد و هیکلتان چقدر است، بهتر است دوخت لباس مردانه هایتان را به دست یک خیاط ماهر بسپارید.

پی بردن به ویژگی های اخلاقی افراد با توجه به لباس مردانه اسپرتی که به تن می کنند

مردانی که لباس مردانه های یقه هفت می پوشند افراد خودخواه و همچنین زود رنجی هستند که تحمل کوچکترین بی احترامی را ندارند.
مردانی که تی شرت و لباس مردانه های گشاد که روی شلوار انداخته می شود به تن می کنند افرادی راحت طلب هستند که زندگی آرام و بی سر و صدایی دارند.
مردانی که از لباس مردانه مجلسی ای که یقه ایستاده دارند و یا بلوز های یقه اسکی می پوشند مردانی محافظه کار هستند و با مسائل منطقی برخورد می کنند.
مردانی که دستمال گردن می بندند افرادی با اعتماد به نفس و در عین حال سخاوتمند هستند.

خلاصه ای از نکات مهم در مورد پوشیدن لباس مردانه مجلسی Formal Men’s Dress

هیچ گاه با لباس مردانه مجلسی مانند پیراهن های آستین کوتاه از کراوات استفاده نکنید. پیراهن های آستین کوتاه لباس مردانه های درجه دو محسوب می شوند.

لباس مردانه مخصوص مردان قد بلند

لباس مردانههای یک دست و یک رنگ برای مردان قد بلند مناسب نمی باشد لباس مردانههای زیپ دار مانند پیراهن مردانه جدید زیپ دار برای مردان قد بلند مناسب نمی باشد.
لباسهای راه راه عمودی مثل کت و شلوار با خطوط راه راه عمودی و کروات باریک و ژاکت که طولش تا روی کمر است نیز برای مردان قد بلند مناسب نمی باشد.

خرید لباس مردانه مناسب مردان قد کوتاه

بهتر است مردان کوتاه قد لباس مردانه های آستین دار به تن کنند. لباس مردانههایی که نقش و طرح های راه راه عمودی دارند برای مردان قد کوتاه مناسب تر هستند.

خرید لباس مردانه مناسب مردان لاغر

لباس مردانهشیک یقه هفت مانند پیراهن ها و بلوز های یقه هفت همراه با کراوات باریک مناسب مردان لاغر نمی باشد.
لباسهای دارای خطوط عمودی مناسب مردان لاغر نمی باشد زیرا این لباس مردانه شیک باعث می شود لاغر تر به نظر آیند.

لباس مردانه مناسب مردان چاق

لباس مردانههای اپل دار برای مردان چاق مناسب نمی باشد.
مردان چاق نباید دکمه لباس مردانه خود را تا بالا ببندند.
لباس مردانههای حجیم و ژاکت های ضخیم باعث چاق تر به نظر رسیدن مردان چاق می شود. بلوز و لباس مردانه های یقه هفت مناسب افراد چاق نمی باشد.
لباس مردانهشیک با خطوط عمودی و کراوات یکرنگ برای افراد چاق مناسب می باشد.
لباس مردانههای تیره رنگ باعث لاغرتر دیده شدن افراد چاق می شود.

لباس مردانه مناسب مردانی که شکم بزرگی دارند

مردانی که شکم بزرگی دارند نباید لباس مردانه هایی بپوشند که به روی شکمشان فشار بیاورد جلیقه ها یا هر چیزی به شکم فشار بیاورد باعث بزرگتر دیده شدن شکم می شود. لباس مردانههای براق و روشن نپوشید.
لباس مردانههای گشاد و تیره رنگ برای این افراد منتسب می باشد.
پیراهن و لباس مردانه هایی که با رنگ شلوار همرنگ هستند برای افرادی که شکم بزرگی دارند مناسب می باشد.


تیشرت مردانه ,   لباس ورزشی مردانه ,   لباس ورزشی ,   شلوار مردانه ,   شورت ,   لباس راحتی ,   تی شرت پسرانه ,   شلوار راحتی ,   مدل تیشرت مردانه ,   تیشرت ,   خرید تی شرت ,   زیرپوش مردانه ,   زیرپوش ,