شورت اسلیپ

شورت پادار مردانه gift کد 94
44 %
شورت پادار مردانه gift کد 94

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ مشکی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ مشکی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ خردلی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ خردلی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ قرمز کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ قرمز کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ کاربنی کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ فیروزه ای کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ سبز کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایزXL
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایزXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ سرمه ای کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ سرمه ای کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ زغال سنگی کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح PUMA رنگ قرمز کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح NIKE رنگ سبز کد 95 سایز L
44 %
شورت مردانه پادار طرح NIKE رنگ سبز کد 95 سایز L

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel کد 95
44 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel کد 95

شورت مردانه پادار از جنس نخ ، ساحته شده از الیاف نرم و لطیف با کیفیت عالی

19,000   تومان

10,700   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXXL
42 %
شورت مردانه پادار طرح Diesel رنگ زغال سنگی کد 95 سایزXXL

شورت مردانه پادار طرح دیزل از جنس نخی ، نرم و لطیف

19,000   تومان

11,200   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

شورت اسلیپ مردانه gift کد 100
10 %
شورت اسلیپ مردانه gift کد 100

لباس زیر مردانه شورت اسلیپ در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

20,000   تومان

18,000   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

104 خرید انجام شده

ست رکابی و شورت اسلیپ طرح اسپرت رنگ مشکی کد 210 سایز L
40 %
ست رکابی و شورت اسلیپ طرح اسپرت رنگ مشکی کد 210 سایز L

ست رکابی و شورت اسلیپ اسپورت و تمام نخ

37,000   تومان

22,390   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

ست آستین حلقه و شورت اسلیپ طرح تامی سایز L کد 189
40 %
ست آستین حلقه و شورت اسلیپ طرح تامی سایز L کد 189

ست آستین حلقه و شورت اسلیپ تمام نخ مناسب آقایان جوان

37,000   تومان

22,390   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

ست آستین حلقه و شورت اسلیپ طرح تامی سایز XL کد 189
40 %
ست آستین حلقه و شورت اسلیپ طرح تامی سایز XL کد 189

ست آستین حلقه و شورت اسلیپ تمام نخ مناسب آقایان جوان

37,000   تومان

22,390   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

ست رکابی اسپرت و شورت اسلیپ سفید کد 209 سایز XL
42 %
ست رکابی اسپرت و شورت اسلیپ سفید کد 209 سایز XL

ست رکابی و شورت اسلیپ گیفت از جنس نخ مرغوب

35,000   تومان

20,500   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

ست رکابی اسپرت و شورت اسلیپ سفید کد  209 سایز L
42 %
ست رکابی اسپرت و شورت اسلیپ سفید کد 209 سایز L

ست رکابی و شورت اسلیپ از جنس نخ ساخت ایران

35,000   تومان

20,500   تومان

مهلت خرید به پایان رسیده است

0 خرید انجام شده

انواع لباس زیر مردانه و شورت اسلیپ sleeping underpants

لباس زیر مردانه و زنانه و شورتها انواع مختلفی دارد كه بسته به اینكه چه كسی لباس زیر مردانه را می پوشد یا اینكه شورت چه اندازه ای است و یا اینكه شورت چه كاربردی دارد دسته بندی می شود . شورت اسلیپ پادار ، شورت اسلیپ دخترانه ، شورت اسلیپ زنانه و شورت اسلیپ پادار مردانه نمونه هایی از انواع آن هستند. قطعا علت استفاده از شورت اسلیپ راحتی بیشتر آن است.
در زیر ، تعدادی از این دسته بندی ها را می نویسم.

انواع شورت از نظر شكل ظاهری :

شورت اسلیپsleeping underpants - شورت پادار مردانه - شورت مامان دوز - شورت توری

انواع شورت از نظر شخصی كه شورت را می پوشد :

شورت مردانه- شورت اسلیپ sleeping underpants مردانه – شورت اسلیپ زنانه - شورت اسلیپ دخترانه - شورت پسرانه - شورت بچه گانه

انواع شورت اسلیپ sleeping underpants از نظر نوع كاربرد لباس زیر مردانه :

شورت اسلیپمعمولی - شورت اسلیپ ورزشی - مایو - شورت اسلیپ محافظت كننده از بیضه

انواع شورت اسلیپ sleeping underpants از نظر اندازه :

شورت اسلیپاسمال - شورت اسلیپ مدیوم - شورت اسلیپ لارج - شورت اسلیپ ایكس لارج - شورت اسلیپ دو ایكس لارج
شورت اسلیپخیلی تنگ و چسبان - شورت اسلیپ تنگ - شورت اسلیپ معمولی - شورت اسلیپ راحت - شورت اسلیپ گشاد و آزاد - شورت اسلیپ بسیار گشاد و شل و ول

انواع شورت اسلیپ sleeping underpants از نظر جنس :

شورت اسلیپنخی - شورت اسلیپ پنبه ای - شورت اسلیپ كتان - شورت اسلیپ پلاستیكی - شورت اسلیپ پلی استر- شورت اسلیپ تركیبی - شورت اسلیپ نازك - شورت اسلیپ كلفت

نام دیگر شورت ها :

نام های دیگر شورت اسلیپ sleeping underpants : شورت اسلیپ هفت - شورت اسلیپ هفتی - شورت اسلیپ سه گوش - شورت اسلیپ تنگ - شورت اسلیپ چسبان - شورت اسلیپ دخترانه - شورت اسلیپ یقه هفت
نام های دیگر انواع لباس زیر مردانه شامل شورت پا دار : شورت مامان دوز - شورت راحت - شورت گشاد و راحت میباشد.

کلمات کلیدی مرتبط:

شورت اسلیپ دخترانه - شورت اسلیپ پادار - شورت اسلیپ پسرانه - شورت اسلیپ زنانه - شورت اسلیپ چیست ؟


شورت پادار ,   شورت ,   شورت مردانه ,   شورت مردانه ,   شورت پسرانه ,   لباس زیر ,