شورت

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت پادار مردانه gift کد 94
44 %
شورت پادار مردانه gift کد 94

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

60 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سفید کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ کاربنی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ قرمز کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ آبی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ فیروزه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سبز کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ مشکی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 L

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار رنگ زرد XL
44 %
شورت مردانه پادار رنگ زرد XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL
44 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 10,700   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ زرد کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ سرمه ای کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL
42 %
شورت مردانه پادار gift رنگ خردلی کد 94 XXL

لباس زیر مردانه شورت نیم پا در رنگهای مختلف و در سه سایز L، XL و XXL

19,000   تومان 11,200   تومان

نامحدود

58 خرید انجام شده

تاریخچه پیدایش لباس زیر مردانه و شورت Panties

اگر به زمان قدیم برگردیم در مصر باستان کاهنان ، شاهزادگان و فراعنه ، از دو پیشبند نخی متمایز استفاده می کردند. و سینه و عورتشان را با پارچه می پوشاندند و با لباس آراسته و پیرایه دار ، خود را زیبا جلوه می دادند.
تاریخچه ی شورت Panties زنانه به رومیان باستان برمیگردد .البته مطمئنا پیشتر هم بانوان از شورت هایی برای پوشاندن بانوان استفاده می شده است . اما استفاده از شورت به شکل و ظاهر امروزی از رومیان گرفته شده است . زنان رومی در روم باستان از شورت بنام subligaculum استفاده میکردند که به شورت های امروزی شبیه بوده است . با این حال پس از سقوط پادشاهی روم تا قرن 18 تقریبا زنان این شورت را کنار گذاشتند و دیگر از شورت استفاده نمی کردند. در دوران مدرنیته شدن زنان ( قرن 18 ) شورت های امروزی اختراع شد . در ابتدا این شورت ها drawer نامیده میشد و تا روی زانو بلند بود که شورت با جوراب های کشباف ابریشمی در بین ثروتمندان استفاده می شد .
در قرن 19 خانمی بنام الیزابت مالر شلوار گشاد ظریفی مخصوص خانم ها اختراع کرد . چند سال بعد در سال 1846 خانمی بنام املیا بلومر شورت Panties را اختراع کرد و ازآن پس همه به این شورت بلومر می گفتند . در ابتدا این شورت ها بسیار ساده بودند ولی بعدها شورت برای نمایش و بصورت دکوری هم استفاده می شد و برای دوخت و ساخت شورت از پارچه های توری و ربان ها و پپیون های فانتزی استفاده می کردند . در سال 1860 زنان شروع به استفاده از شورت های رنگی کردند هرچند رنگ سفید شورت از همه ی رنگهای دیگر مورد استفاده تر بود . در قرن 19 بصورت معمول همه خانم ها از شورت های دوخته شده از پارچه های پنبه ای استفاده می کردند ولی در زمستان پارچه این شورت ها به پارچه های پشمی تغییر پیدا کرد .
کلمه ی لباس زیر مردانه و بالاخص شورت Panties از معنای یک کلمه ی فرانسوی برگرفته شده است با اینحال در اوایل قرن 20 به این لباس ها ، لباس های بسیار زیر اطلاق میشد. در قرن بیستم شورت های تا زانو و البته فاق بلند جای خود را به شلوارک های تا زانو و البته چسبان تر دادند . تا نیمه های قرن 20 این شورت ها ( شورت هایی با پاچه های بلند ) در مدل ها و جنس های متنوع نایلونی وارد بازار شدند و چون شورت به بازار آمده بود هرروز کوتاه و کوتاهتر شدند تا شکل امروزی بخود گرفتند.

انواع لباس زیر مردانه و شورت Panties زنانه :

شورتهای زنانه مدل های بیشتری نسبت به شورت های مردانه دارند. ولی این فقط دلیل تنوع طلبی زنان نیست. به هیچ عنوان بلکه نشان دهنده ی تنوع طلبی مردها هم هست (خیلی هم بد فکر نکنید، مطمئنا منظورمان زن و شوهرهایی هستند که به هم محرمند)
لباس زیر مردانهو شورت های ساده داریم. شورت های تورتوی، شورت های بندی، شورت های گل گلی، شورت های خیلی نازک، شورت های پاچه دار و خلاصه انواع و اقسام شورت که هر کدامش یک کاربردی هم دارد. بعضی شورت ها بیشتر از این که بپوشانند، تاکید می کنند . بعضی شورت ها هم برای شرایط جنگی ساخته شده اند .
شورتPanties زنانه، لباس زیری است که برای پوشیدن زنان ساخته شده است و شورت در منطقه لگن و باسن پوشیده می‌شود.
شورتزنانه شامل یک کِش یا بند برای دور کمر و شورت یک پوشش برای اندام جنسی است که معمولا این شورت از جنس مواد جاذب مانند پنبه درست می‌شود.

انواع مدل لباس زیر مردانه و شورت مردانه Panties :

مدلهای شورت های مردانه، معمولا تنوع کم تری دارند. شاید دلیلش عدم حساسیت خانم ها به شورت Panties است (باز هم تاکید می کنم خانم های محرم شرعی) چند تا مدل شورت مردانه داریم: شورت پهلوی، شورت مامان دوز، شورت با جای خواب، شورت بی جای خواب، شورت گل گلی (با شورت خانم ها مشترک نیست چون این یکی را فقط پدربزرگ ها استفاده می کنند)، شورت چهل تکه (جدیدا این شورت مد شده و خیلی هم تنوع رنگی دارد)

چرا ما شورت های یکسان نمی پوشیم؟

شورتPanties اصولا خصوصی ترین، درونی ترین و پنهان ترین لباس انسان است. علاوه بر کاربردهای انکار ناپذیری که شورت برای خانم ها در هنگام پوشیدن دامن دارد ،کاربرد شورت خیلی هم زیاد نیست. البته در کشورهای اروپایی و آمریکایی کاربردهای تزیینی هم پیدا می کند ولی در هر صورت آدم تا لباس های اصلی اش را درنیاورد ؛ شورت او معلوم نمی شود.
تا به حال به این فکر کرده اید که چرا آدم ها شورت های یک سانی نمی پوشند؟ و این همه تنوع رنگ و مدل در شورت Panties که شاید شبی یک بار دیده شود (آن هم برای محرم شرعی البته استثناء هم وجود دارد. چون ممکن است شب نباشد و روز باشد. یک بار نباشد و چند بار باشد. محرم نباشد و نامرحم باشد) برای چیست؟

جواب این سوال خیلی مهم است :

انسان، برای درونی ترین و شخصی ترین چیزهایش مثل لباس یزر مردانه و شورت Panties دست به انتخاب می زند. مدل های خاص، رنگ های خاص، اندازه های خاص، هر کدام بستگی به فرد و سلیقه ی او دارد. در هر کشوی لباسی هم که بگردید، دست کم سه تا شورت می توانید پیدا کنید. طرف اگر خیلی هم به شورت بی توجهی نشان دهد، حداقل سه تا شورت را دارد.

سوآلات مهم :

شورتPanties که دیده نمی شود، چرا این قدر شورت تنوع رنگ و مدل دارد؟
شورتPanties که دیده نمی شود، چرا ما به شورت اهمیت می دهیم؟
شورتPanties که دیده نمی شود، چرا در خریدن شورت ، معیارهای خاص خودمان را داریم؟
شورتPanties که دیده نمی شود، چرا یک شورت پاره پوره را نمی پوشیم؟

جواب های مهم :

چون انسان برای انتخاب خصوصی ترین وسایلش مثل شورت Panties خودش تصمیم می گیرد و حرف دیگران برایش مهم نیست. وقتی این (چیز خصوصی) اهمیت پیدا می کند، که در معرض دید عموم قرار می گیرد. جالب است که ما با این که می دانیم ممکن است شورت مان در طول روز دیده نشود بازهم ان شرت را می پوشیم که هم سالم و هم تمیز باشد. ان شورت را می پوشیم که اذیتمان نکند. ان شورت را که تنگ نباشد. ان شورت را که گشاد نباشد. خودمان دست کم از مدل و رنگ شرت خوشمان بیاید وقتی یک شورت Panties پاره پوره می پوشیم، در طول روز مدام به این فکر می کنیم که چه قدر مؤذب و ناراحتیم. انگار همه دارند شورت را نگاه می کنند.

نتیجه ی مهم 1 :

شورتPanties آدم و شعور آدم (منظور همان طرز فکر است)، شباهت های زیادی با هم دارند. طرز تفکر و شعور هم مانند شورت پنهانی ترین بخش ماست که وقتی حرف می زنیم یا چیزی می نویسیم، پیدا می شود. فکر کنید چه قدر بد است وقتی آدم شلوار ذهنش را با کلمات پایین می کشد و شورت شعورش را نشان می دهد و همه می بینند که آن زیر چه خبر است.

نتیجه ی مهم 2 :

همان طور که ما در کوچه و خیابان راه نمی افتیم و شلوار ملت را پایین نمی کشیم که ببینیم شورت Panties شان چه مدلی یا چه رنگی است، شعور و درک و ایمان و عقیده ی افراد را هم نباید مورد جستجو قرار داد. به ما چه ربطی دارد که طرف در زندگی خودش چه کار می کند؟ به ما چه که زیر شلوار زندگی اش، کدام شورت را پوشیده است؟ به ما چه که راه بیافتیم و در به در و خانه به خانه، شلوار مردم را پایین بکشیم و از شورت زندگی شان سر در بیاوریم؟
هر کس برای خودش اعتقاداتی دارد. مدلی را انتخاب می کند. چیزی را می پسندد. وقتی هم لباسش را درآورد، این ما نیستیم که به او بگوییم : (این دیگر چه شورتی است که پوشیده ای؟) بلکه او خود باید به فکر این قضیه باشد. ما فقط نگاه می کنیم و در نهایت به قضاوت می نشینیم. نه این که بپریم شورت طرف را بیرون بکشیم و شورت را که خودمان دوست داریم، بهش بندازیم.
اگر کسی را دیدید که لباس درست و حسابی پوشیده. اما شورت Panties پاره دارد و بی خیال، همان را در معرض نمایش قرار داده، شما به راحتی می توانید بفهمید که لباس فاخر تنش، ارزش زیادی ندارد.


شورت پادار ,   لباس مردانه ,   شورت مردانه ,   شورت اسلیپ ,   لباس زیر ,